Připravované akce

Tematické soustředění I. - astronomie, meteorologie, popularizace

Místo konání akce: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Typ akce: Workshop

Cena za osobu: bez poplatku

mapka: Zobrazit

Termín konání akce: 01.11.2013 od 17:00 – 03.11.2013 do 15:00


 

Milí přátelé, studenti, pedagogové,

srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline ve dnech 1. až 3. listopadu 2013 v rámci projektu přeshraniční spolupráce.

Víkendové TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. - ASTRONOMIE, METEOROLOGIE A POPULARIZACE VĚDY je součástí projektu Brána do vesmíru. Jedná se o první akci z celé řady připravovaných vzdělávacích, motivačních a výukových akcí projektu. Je určena především žákům a studentům, ale i dalším zájemcům o uvedené obory a praktickou činnost.

Rádi bychom pokračovali v tradici příhraničních, vícegeneračních akcí, na kterých se scházejí nejen žáci, studenti, pedagogové, ale také pracovníci hvězdáren a další zájemci o tuto oblast.

 

Účel a cíl soustředění

První z dvojice těchto akcí je zaměřena na praktické měření v astronomii s využití sextantu, meteorologická měření (včetně praktických zkoušek a měření), základům nenáročné astronomické fotografie, a také zásadám a metodám prezentace odborné či vědecké práce různým okruhům posluchačů.

V případě jasného počasí si účastníci vyzkouší měření výšky Slunce pomocí sextantu a umělého horizontu, a jeho zpracování, vedoucí k nalezení vlastní polohy. V případě zatažené oblohy budeme prohlubovat použití sextantu z přednášky a ukážeme si, jak zpracovat případné pozorování teoreticky.

Skupiny účastníků budou v průběhu akce provádět praktická meteorologická měření, zapisovat a zpracovávat svá měření a vzájemně si je porovnávat. Dále se seznámí se základy jednoduché i náročnější astronomické fotografie. Své výsledky budou mít možnost v rámci posledního bloku prezentovat ostatním účastníkům soustředění.

Potřebná technika a pomůcky budou účastníkům zapůjčeny (sextanty, sady meteorologických měřících přístrojů i astronomické dalekohledy). Cílem soustředění je však kromě praktické činnosti a astronomických pozorování také vzájemné setkávání a poznávání se, neformální diskuse s cílem rozšiřovat vzájemnou spolupráci v různých oblastech vzdělávání i odborné činnosti.

 

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Soustředění je určeno především studentům středních škol, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům hvězdáren a dalších vzdělávacích institucí. Díky spolufinancování Evropskou unií můžeme v rámci projektu Brána do vesmíru podpořit zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování (místní ubytovna) a stravy po dobu konání akce.
Tato nabídka je limitována celkovým počtem 15 osob, které můžeme v rámci rozpočtu projektu podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.
Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy, přátele a studenty.

 

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na níže uvedenou kontaktní adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou. Nejlepším a nejrychlejším způsobem je vyplnit webový formulář přihlášky na webových stránkách projektu xxxxxx.

Termíny přihlášek: do 30. října 2013

Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce zaslány elektronicky pokyny a informace k účasti na soustředění. Proto prosím o pečlivé vyplnění přihlášky.

Kontakty

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon/fax: 571 611 928
E-mail pro přihlášky: asistentka@astrovm.cz (v kopii na projektového manažera)
Projektový manažer: libor.lenza@astrovm.cz

 

Za oba partnery projektu srdečně zve

 Ing. Libor Lenža, ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ

Pátek 1. listopadu 2013

17:00 až 17:15 Úvodní slovo organizátorů a krátké představení projektu Brána do vesmíru
17:15 až 18:30 Meteorologie a systém měření počasí Ing. Pavel Lipina – Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava
18:30 až 19:30 Večeře
19:30 až 21:00
Základy měření v meteorologiiIng. Pavel Lipina – Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Seznámení se s praktickým měřením Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 

Sobota 2. listopadu 2013

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:30 Základy astronavigace a měření se sextantemMgr. Petr Scheirich, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově
11:00 až 12:00 Praktické cvičení z astronavigace I.Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově
12:00 až 13:30 Oběd
13:30 až 15:30 Praktické cvičení z astronavigace II. Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově
16:00 až 18:30 Základy (ne)vědecké astronomické fotografie Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. – Přístrojová a optická sekce ČAS
18:30 až 20:00 Večeře
20:00 až 22:00 Praktikum (ne)vědecké astronomické fotografieDr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. – Přístrojová a optická sekce ČAS

 

Neděle 3. listopadu 2013

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:15 Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
10:45 až 12:00 Prezentace praktickyIng. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Praktická činnost – příprava krátkých vystoupení s představením výsledků meteorologických měření
12:00 až 13:30 Oběd
13:30 až 15:00 Závěrečné slovo organizátorů. V případě dobrého počasí pozorování Slunce.
15:00 Ukončení workshopu

Změna programu vyhrazena!
 

Přílohy ke stažení

Pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 136 kb)

Program samostatně (pdf; 117 kb)

Pro příhlášení můžete využít webový formulář na konci této stránky.

Přihláška samostatně ve formátu pdf (85 kb) a editovatelném formátu (doc; 525 kb)

 

Stručné představení projektu Brána do vesmíru

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí a vzájemné spolupráce prostřednictvím zvyšování vzdělanosti, návrhem, vývojem a realizací inovačního systému vzdělávacích programů založeného na moderních didaktických pomůckách, velmi těsné spolupráci a vzájemné pomoci.

Systém je tvořen několika tematicky orientovanými moduly se značným regionálním zaměřením. Inovační vzdělávací programy jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména astronomii, geologii, geografii, meteorologii aj., na rozvoj techniky, s důrazem na využití experimentálních a praktických přístupů, včetně samostatné práce účastníků akcí.
Další informace o projektu najdete na www.branadovesmiru.eu.

 

Poznámky k přihlášce

Vaše přihláška je závazným aktem, díky kterému jsme Vám schopni garantovat nabízené služby v rámci projektu bezplatně. Vaše bezdůvodná neúčast na akci může jednak blokovat místo dalšímu zájemci a jednak nám vaší neúčastí mohou vznikat náklady, jejichž úhradu budeme po vás požadovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.


 

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.

« zpět na kalendář akcímapa webu