Pro žáky a studenty

Hlavní budova valašskomeziříčské hvězdárny při noční akci.Milí žáci a studenti! Právě vy jste jednou z hlavních cílových skupin našeho přeshraničního projektu, který se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích metod, podporuje výuku prostřednictvím názorných didaktických pomůcek a praktických cvičení a ukázek.

Pro vaši lepší orientaci v nabídce tohoto projektu vám přinášíme stručný přehled hlavních možností, jak se do projektu zapojit, jak jej využít nejen v rámci výuky, volnočasových aktivit, ale také svých zájmů a dalšího vzdělávání. Uvedený výčet není vyčerpávající a kompletní. Záleží na vás, vašem zájmu, ochotě se nečemu novému přiučit, něco si vyzkoušet a především poznat své vrstevníky z obou stran hranice.

Budeme velmi potěšeni, pokud se do našeho projektu aktivně zapojíte, případně sdělíte své zkušenosti a informace svým spolužačkám, spolužákům, pedagogům. Pojďte se společně bez hranic bavit, vzdělávat se, poznávat nové věci, nové lidi.

Stručný výčet nabídky projektu Brána do vesmíru žákům a studentům

  • možnost dotované účasti na celé řadě akcí projektu (semináře, konference, workshopy apod.) v obou zemích (dotované = náklady na ubytování, případně stravu jsou součástí oprávněných nákladů projektu)
  • aktivně se zapojit do přeshraniční soutěže Experimentem k poznání a spolupráci - možnost naučit se novým věcem, poznat nové lidi, něco nového se naučit
  • jako registrovaný soutěžící můžete využívat podpory našich odborníků nejen při plnění úkolů soutěže
  • možnost aktivně se podílet na přípravě vzdělávacích programů z řady oborů přírodních věd formou účasti na evaluačních akcích
  • naučit se využívat a zacházet se speciální astronomickou technikou a osvojit si základy astronomických pozorování
  • využívat připravené soubory dat z webových stránek projektu pro pozorování objektů naší oblohy pro vlastní činnost
  • využívat didaktické pomůcky a modely v rámci své mimoškolní činnosti
  • nabídka zajímavého trávení volného času spojená se zábavnými a efektivními metodami vzdělávání
  • v případě dobrých výsledků, možnost zapojení se do práce samotných partnerských organizací (studentské skupiny, skupiny pozorovatelů apod.)

 

Akce v kopuli Kysucké hvězdárny.  Pohled do nové specializované učebny v budově odborného pracoviště při jednom z přeshraničních workshopů.

Cílem našeho projektu je mimo jiné významné rozšíření a zvýšení kvality nabídky systémů inovativních vzdělávacích programů v oblasti přírodních věd a techniky. Podstatné je také zlepšení dostupnosti moderní výukové a prezentační techniky, včetně vzdělávacích a metodických modelů využívaných v rámci systému vzdělávacích aktivit partnerů. Žáci a studenti mohou využívat mnohé vzdělávací programy a pomůcky nejen v rámci výuky, ale také v rámci volnočasových aktivit.

Dochází ke zpřístupnění adaptovaných moderních vzdělávacích prostor a didaktických pomůcek pro upevnění a prohlubování základních fyzikálních principů a jejich aplikace v praxi. Zájemci tak mohou využívat moderní a běžně nedostupnou techniku v prostorách partnerů.

Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do námi připravované soutěže. Doporučujeme pravidelně sledovat nabídku akcí pořádaných v rámci tohoto projektu a v neposlední řadě také rubriku Odborné články, kde budeme postupně publikovat zajímavé a originální články a informace od předních odborníků na danou problematiku.

Pokud vás něco zaujalo a chtěli byste vědět více, neváhejte nás kontaktovat!

 

Loga a publicita projektu.Vložit nový příspěvek


mapa webu