Výstupy projektu

Každý projekt má svůj vymezený čas realizace, svůj vymezený rozpočet a další zdroje a také své výstupy, většinou kvantifikovatelné. V případě projektů podpořených z Operačního programu Přeshraniční spolupráce se jedná o konkrétní hodnoty tzv. indikátorů, které jsou smluvně dohodnuty a které musí být naplněny a dodrženy.

Banner projektu Brána do vesmíru

Na těchto stránkách projektu Vás budeme postupně seznamovat s jejich naplňováním z různých pohledů a hledisek, nad rámec našich smluvních povinností.

 

Loga a publicita projektu.mapa webu