Koordinačné stretnutie

07.11.2013

Zástupcovia partnerských organizácii sa uplynulý štvrtok 31.10.2013 stretli v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, na v poradí už treťom koordinačnom stretnutí. Keďže v priestoroch hvezdárne prebieha realizácia investičnej časti projektu, členovia projektového tímu sa museli uskromniť s provizórnymi podmienkami, ale zato mali možnosť nahliadnuť do príprav jednotlivých vzdelávacích modulov.  Stretnutia sa za Krajskú hvezdáreň v Žiline zúčastnili RNDr. Ján Mäsiar, Mgr. Kristína Vlčková, Mgr. Eva Neubauerová, Soňa Sucháňová a Anna Ševčíková, za Hvězdárnu Valašké Meziříčí to boli Ing. Libor Lenža, Ing. Naďa Lenžová a Jiří Srba.

Na úvod stretnutia zástupcovia partnerských organizácií informovali o stave realizácie projektu na oboch stranách hranice. Investičné časti projektu sú rozbehnuté v plnom prúde u oboch partnerov, hoci so značným časovým sklzom. Veľká pozornosť sa venovala  aktivitám súvisiacich s prípravou modulov Spoločná minulosť - Ako vznikali Karpaty a modulu Brána do vesmíru. Príprava modulu Spoločná minulosť – Ako vznikali Karpaty je organizačne a časovo veľmi náročná. Dovoz niektorých geologických vzoriek už prebehol (fosílie, vrty, bludné kamene...), ďalšie lokality sú už vytipované a pripravené. Zvoz jednotlivých vzoriek bude pokračovať aj v priebehu novembra.

Značný časový sklz v investičných aktivitách si vynútil i zmenu harmonogramu vzdelávacích aktivít projektu a preto veľká časť stretnutia bola venovaná úprave harmonogramu, ktorý bude v čo najkratšom čase zverejnený na našom webe. Veľa práce je už síce za nami, avšak tie najdôležitejšie úlohy nás iba čakajú. Nevyhnutným krokom preto bolo rozdelenie množstva úloh spolu s presnými termínmi.

Rokovanie prebehlo vo veľmi priateľskom duchu, bolo úspešné a určilo jednotlivým zástupcom konkrétne úlohy, ktoré bude treba v krátkodobom aj dlhodobom časovom horizonte vyriešiť.


Zpět do galerie

Koordinační setkání projektového týmu


 
 

Zvětšit

Koordinační setkání se odehrálo v poněkud stísněných prostorách kysucké hvězdárny díky probíhajícím úpravám.

« zpět na přehled


mapa webu