Koordinační setkání partnerů

10.10.2012

Záběr z kooordinačního setkání projektového týmu v Kysuckom Novom Meste.Projekt Brána do vesmíru je náročný a proto i přípravy na jeho realizaci, plánování, vytvoření reálných harmonogramů realizace byly náročné. První z klíčových setkání celého projektového týmu z obou organizací se uskutečnilo počátkem října 2012 v Kysuckom Novom Meste.

V přátelském prostředí Kysucké hvězdárny se sešlo celkem 10 členů projektového týmu. Program jednání byl velmi pečlivě a dopředu připraven, což umožnilo soustředit se na klíčové aktivity, činnosti, problémy i vytipování možných rizik při realizaci.

Náplň koordinačního setkání se dá nejlépe odhadnout z připraveného programu. Jednání bylo s ohledem na rozsah probíraných témat a oblastí opravdu dlouhé a náročné.

Program 1. koordinačního setkání

  1. Úvod jednání, diskuse k programu, časový harmonogram, stav smluvních vztahů
  2. Grafika a publicita (logo, dokumenty, tabule publicity, propagační materiály) – kdo, kdy, jaký mechanismus odsouhlasení
  3. Investiční akce – nabídka pomoci VP vůči HCP; zaměření na úpravu objektu HCP
  4. Geopark – vzájemná spolupráce, koordinace, pomoc
  5. Stálá expozice Brána do vesmíru – řešení u VP a HCP; míra spolupráce a koordinace
  6. Webová platforma projektu - návrh obsahu, diskuse, harmonogram, způsob práce, adresy
  7. Aktivita Experimentem k poznání a spolupráci – příprava, propagace, spuštění, průběh, řízení a koordinace, podpora soutěžícím, finální soustředění
  8. Personální obsazení – jasně stanovení pracovníci jako odpovědné osoby, přímá komunikace mezi odpovědnými pracovníky

 

Velká pozornost byla věnována přípravě a realizaci investiční části projektu, která je plánovaná na první polovinu roku 2013 a je z celého projektu nejnáročnější. Byly upřesněny záměry a specifikovány možné problémy a rizika. Vedoucí partner potvrdil svou připravenost maximální pomoci hlavnímu přeshraničními partnerovi z důvodů menších personálních možností a větších zkušeností vedoucího partnera s přípravou a realizací investičních akcí.

Bouřlivé diskuse výměny názorů mezi vedoucími manažery resp. řediteli obou hvězdáren.  Upřesňování zápisu z koordinačního setkání.

Webové stránky projektu mají samostatnou doménu, a proto i jim byla věnována velká pozoronost především z důvodů jejich maximálního využití pro komunikaci se zájemci, studenty, žáky, pedagogy i veřejností. Realizaci webu má na starost vedoucí partner projektu a hlavní přeshraniční partner poskytne nezbytnou součinnost především v předání požadovaných podkladů ve formě textů a obrazového materiálu.

Organizačně náročná bude příprava a realizace soutěže. Byla představena základní idea a základní východiska. Na přípravě úloh budou spolupracovat pracovníci obou institucí, stejně tak jako při propagaci a šíření povědomí o této soutěži především mezi mladými lidmi, studenty.

Dále se jednání dotýkalo přípravy jednotné grafické prezentace projektu, přípravy materiálů publicity, způsobů komunikace a také výměny nezbytných informací nejen s ohledem na vzájemnou pomoc, ale také dodržování základních pravidel a podmínek programu podpory.

 

Zápis z jednání ke stažení (pdf; 97 kB).

Loga a publicita projektu.


« zpět na přehled


mapa webu