„Navzájem se inspirujeme, motivujeme a učíme“

18.06.2020

Projekt Brána do vesmíru, který za přispění evropských fondů společně realizovaly Krajská hvězdárna v Žilině a Hvězdárna Valašské Meziříčí, rozhodně nebyl samoúčelný. Právě naopak, obě strany významně obohatil nejen materiálně, ale i profesně a lidsky. Možná i proto v něm pokračují ještě dlouho poté, co projekt „papírově“ skončil. Více prozradí následující rozhovor s ředitelem slovenské hvězdárny Jánem Mäsiarem.

Co znamenal společný projekt Brána do vesmíru pro Krajskou hvězdárnu v Žilině?
Jeho přínos byl obrovský. Dovolím si tvrdit, že Hvězdárna Valašské Meziříčí se stala strategickým partnerem Krajské hvězdárny v Žilině. Odborná i technická úroveň naší práce se výrazně zvýšila. Společné projekty realizujeme od roku 2006, a Brána do vesmíru byla dosavadním vrcholem naší spolupráce.
Můžete být konkrétnější?
Vylepšili jsme téměř všechno. Kamkoliv se v areálu Kysucké hvězdárny podíváte, spatříte tabulku „Brána do vesmíru“. Zcela se změnily interiér budovy i přilehlá zahrada. Také část přístrojů, jimiž veřejnost sleduje oblohu, jsme pořídili jako součást projektu. Mimo to jsme dokázali přesvědčit zřizovatele, aby investoval nad rámec projektu. Hvězdárna je nově zateplená a odvodněná, významně se zlepšily podmínky pro návštěvníky i zaměstnance. Naše vzdělávací moduly Cesta planet, Geopark a Brána do vesmíru jsou výsledkem rozsáhlých vnitřních i venkovních úprav. Lidé tady spatří spoustu vzdělávacích prvků od slunečních hodin, přes ukázky západokarpatských hornin k modelům planet v jejich poměrné velikosti a maketě představující řez Země. Není divu, že program pro návštěvníky trvá zhruba dvě hodiny, protože je co ukazovat.
V čem spatřujete největší výhody přeshraniční spolupráce s Hvězdárnou Valašské Meziříčí?
V pokroku, kterým se dokážeme navzájem inspirovat, motivovat a učit. Spolupracujeme v marketingu, přípravě vzdělávacích i metodických materiálů a pozorovatelské činnosti. Pravidelná komunikace, kterou vedeme s ředitelem valašskomeziříčské hvězdárny, nám pomáhá v rozvoji manažerských dovedností.
V areálu hvězdárny máte velmi hezký Geopark. Proč jste zvolili právě geologickou expozici?
Je tady od roku 2015, kdy jsme projekt Brána do vesmíru realizovali. Představuje doplňkový prvek, který má návštěvníkům  osvětlit, že také horniny úzce souvisejí s historií Země jako součástí vesmíru.
Projekty spolufinancované z evropských fondů mívají podmínku takzvané udržitelnosti. Co ale po skončení předepsané lhůty?
Když se tak zamýšlím, ani jeden z našich společných projektů neskončil s uplynutím doby udržitelnosti. Ve všech pokračujeme i po jejich formálním ukončení. Platí to o Bráně do vesmíru, stejně jako o Astronomickém cestování nebo Přes hvězdy ke spolupráci a poznání, který byl jedním z prvních. Pokračování v projektech po uplynutí předepsané doby udržitelnosti podle mě svědčí o tom, že jejich myšlenka je tak dobrá, že se vyplatí dále ji rozvíjet.
Co nového pro návštěvníky Krajské hvězdárny momentálně připravujete?
Letošní rok začal nadějně, protože se nám podařilo prosadit několik projektů. Bohužel, kvůli koronaviru a souvisejícím přesunům ve státním rozpočtu jsme museli odložit modernizaci kupole v Kysuckém Novém Mestě, která má spočívat v montáži polorobotického dalekohledu. Naproti tomu v Pozorovatelně na Malom Diele v Žilině chceme vybudovat zábavně-vzdělávací areál s pracovním názvem „IQ park“. V současné době připravujeme jeho studii.

 

 


« zpět na přehled


mapa webu