Poznávání jevů a techniky zbrzdil koronavirus

06.11.2020

Vzdělávací programy Hvězdárny Valašské Meziříčí odkrývají pozadí jevů a techniky. Jejich ověření ale zbrzdila pandemie koronaviru.

Příprava nových a úprava stávajících výukových programů je náplní projektu nazvaného Společné motivační vzdělávání pro mladé, jímž se nyní zabývá valašskomeziříčská hvězdárna. „Snažíme se vymyslet a v praxi ověřit programy, které by zejména dětem, mládeži a rodinám s dětmi objasnily podstatu fyzikálních a jiných jevů, s nimiž se běžně setkávají, a principy fungování techniky, kterou používají,“ upřesňuje odborná pracovnice hvězdárny Naďa Lenžová.

Projekt navazuje na předchozí vzdělávací aktivity, z nichž některé vznikly před 10 lety a vyžadovaly inovaci. Rozděleny jsou do pěti tematických celků – Pokročilá robotika, Magnetismus a mechanika tekutin, Optika a optické jevy v životě, rozšířený o spektroskopii, dále Mechanika pro mateřské a první stupeň základních škol a poprvé i Moderní technika a komunikace. „Zvláště Mechanika má nejmenším dětem pomoci pochopit a prakticky vyzkoušet principy jednoduchých strojů, jakými jsou kolo, páka, kladka nebo nakloněná rovina. Zároveň je chceme přimět, aby se nad těmito jevy zamyslely,“ doplňuje odborná pracovnice hvězdárny.

Příprava vzdělávacích a výukových programů zahrnuje rovněž nákup potřebných pomůcek. „Pořídili jsme například nové sady programovatelných robotů Lego, Van de Graaffův generátor, laserový box a dálkoměr, GPS navigaci, soubor školních konstrukčních prvků, ale i pomůcky, které doplňují současné vybavení nebo slouží k jeho obměně,“ vyjmenovává Lenžová a dodává: „Pomůcky k některým programům, zejména k Mechanice, vznikají přímo u nás, protože chceme, aby byly opravdu názorné, velké a funkční a děti si je mohly osahat.“

Náklady na realizaci činí zhruba 600 tisíc korun, z toho 85 procent poskytl Fond malých projektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR. „Obě země na projektu úzce spolupracují. Jednotlivé programy a metodiku sdílíme s kolegy ze slovenských škol i hvězdáren. Vzájemně si tím pomáháme,“ oceňuje přednosti mezinárodní spolupráce ředitel hvězdárny Libor Lenža. 

Projekt měl trvat jeden rok a počátkem letošního listopadu měl skončit. Vzhledem k pandemii koronaviru byl prodloužen do 30. dubna 2021. „Vzdělávací programy máme hotové. Na srpnovém semináři ve Starých Hamrech jsme je představili učitelům, které velmi zaujaly. Na jejich bezplatné ověření v samotných školách ale kvůli jejich uzavření nedošlo,“ vysvětluje Lenžová, jež věří, že vynucený časový skluz hvězdárna dožene na počátku příštího roku, aby „vypilované“ programy mohla co nejdříve nabídnout široké veřejnosti. 

 

                  

                  


« zpět na přehled


mapa webu