Projekt úspěšně a zatím v tichosti pokračuje

01.02.2013

V této části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí bude vybudován geopakPrvní velká změna projektu se týká hlavního přeshraničního partnera projektu. V rámci Žilinského samosprávného kraje došlo k organizačním změnám, které vedly k přejmenování Kysucké hvezdárne v Kysuckom Novom Meste na Krajskou hvezdáreň v Žilině a zároveň zanikla Povážská hvezdáreň v Žilině, která se stala součástí spojené Krajské hvezdárne v Žilině. To přineslo našim partnerům velké množství práce a starostí, ale všichni věříme, že tato významná změna povede nejen k posílení personálního obsazení, a tedy i zvětšení rozsahu práce našeho partnera, ale také povede k dalšímu, ještě intenzivnějšímu a promyšlenému rozvoji astronomie v Žilinském kraji.

Dalším významným zlomem bylo oficiální spuštění webových stránek projektu na adrese www.branadovesmiru.eu. Samozřejmě nejsme z mnoha důvodů schopni spustit naplno celý server, takže tak jak se nám daří jej naplňovat daty, spouštíme jednotlivé sekce. K dnešnímu dni nám už chybí pouze jediná, která bude věnovaná velmi zajímavé a atraktivní přeshraniční soutěži.

Zimní pohled na Kysuckou hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.V posledních dnech jsme spustili a doplnil hlavní části velmi zajímavé sekce s tajemnou zkratkou BUD. Tato tři písmena jsou zkratkou jednoho z typů programů pro veřejnost, který je velmi oblíbený na každé hvězdárně – Beseda U Dalekohledu. Tato sekce má sloužit především pro večerní pozorování jako zdroj základních informací pro pozorování (název objektu, jeho lokalizace, souřadnice apod.) stejně jako zdroj doplňujících informací a zajímavostí o daném objektu. Obdobný systém v podobě klasických papírových kartiček je na Hvězdárně Valašské Meziříčí používán už desítky let. Nyní je možnost využít tento systém kdekoliv a při jakémkoliv pozorování, kde máme připojení na internet.

Důležitý pokrok při realizaci projektu se odehrává v oblasti přípravy projektové dokumentace pro realizaci didaktických a metodických pomůcek v rámci modulu Cesta planet a stálé vzdělávací expozice v rámci modulu Brána do vesmíru. Některé komponenty již máme zcela připraveny, některé jsou těsně před dokončením finálního návrhu a v jednom případě řešíme základní materiálovou koncepci. Z těchto podkladů pak bude čerpat projektant, který všechny návrhy zpracuje do projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele.
V této fázi nám velmi pomohl také náš kolega Jaromír Ciesla, který je odborníkem na sluneční hodiny a který nám velmi ochotně a rychle dodal potřebné výpočty a návrh pro realizaci analemických slunečních hodin.

Pohled na více jak 20 let starou a nevyhovující stálou expozici ve vstupní hale valašskomeziříčské hvězdárnyV nejbližších týdnech nás čeká dokončení projektové dokumentace, výběr dodavatele stavebních částí a dodávek a pak samotné budování. Kromě toho dokončíme přípravu přeshraniční soutěže, jejíž podmínky co nejdříve zveřejníme a spustíme také podpůrné aktivity. Kromě toho intenzivně spolupracujeme s projektovým týmem hlavního přeshraničního partnera a četnost našich vzájemných pracovních kontaktů se výrazně zvýšila. Od března nás čeká velmi náročná práce se zajišťováním vzorků pro připravovaný geopark.

Jak je vidět, práce máme opravdu hodně a čekají nás velmi náročné úkoly.

 


« zpět na přehled


mapa webu