Realizace investičních částí projektu Brána do vesmíru

20.11.2013

Zemní práce na geoparku.Jedním z hlavních cílů projektu je navazovat přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání mimo jiné na základě vybudování nových didaktických a vzdělávacích pomůcek u obou partnerů, které umožní nové přístupy ve výuce. Proto byla při přípravě projektu věnovaná velká pozornost optimálnímu využití potenciálu areálu obou partnerů. Zde je bohužel značná nerovnováha v dostupnosti a rozlehlosti areálu Krajské hvězdárny v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste a areálu valašskomeziříčské hvězdárny, který ten kysucký převyšuje svou rozlohou více než o řád. Přesto i rozlohou menší areál Kysucké hvězdárny poskytne celou řadu nových vzdělávacích možností.

Průhled na budovaný areál geoparku.Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje, jako hlavní partner projektu, realizuje čtyři hlavní investiční části. Jednak je to areál geoparku s názvem: Jak vznikaly Karpaty?, včetně modelu řezu planetou Země, dále pak model Sluneční soustavy (planet) s pětimetrovým plošným modelem Slunce, až po model místního poledníku a sluneční hodiny. Kromě toho se však v rámci projektu buduje zcela nová a moderní stálá vzdělávací expozice v prostorách vstupní haly hlavní budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Připrava na betonáž základní desky slunečních hodin.V polovině listopadu je realizace investičních prací projektu Brána do vesmíru v plném proudu. Zahájení prací předcházela pečlivá projektová příprava a také nezbytné procesy výběru dodavatele. Situaci nám dle očekávání komplikuje počasí, ale zatím to jsou naštěstí spíše jen drobné nepříjemnosti. Příprava i samotná realizace jednotlivých součástí vzdělávacího areálu je velmi náročná a z velké části spočívá na našich odborných pracovnících.

Lepší představu o průběhu a rozsahu prací je možné získat z jednotlivých fotogaleriích, které na webové stránky projektu postupně vkládáme.

 

Související fotogalerie z průběhu realizace investičních částí projektu Brána do vesmíru na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o.

Realizace stálé vzdělávací expozice v hale hlavní budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí

Realizace didaktických pomůcek a geoparku v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí – část I, část II, část III

 

Snímky z Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste

Úpravy areálu Kysucké hvězdárny a budování didiaktických pomůcek.

Úpravy areálu Kysucké hvězdárny a budování didiaktických pomůcek.

Zatím je areál Kysucké hvězdárny staveništěm a skladištěm materiálu.

Zatím je areál Kysucké hvězdárny staveništěm a skladištěm materiálu.

Příprava menší verze geoparku v severní části areálu Kysucké hvězdárny.

Příprava menší verze geoparku v severní části areálu Kysucké hvězdárny.

Ke změnám však dochází i v interiérech Kysucké hvězdárny.

Ke změnám však dochází i v interiérech Kysucké hvězdárny.

Úprava přednáškového sálu je pro další rozvoj vzdělávací činnosti nezbytný.

Úprava přednáškového sálu je pro další rozvoj vzdělávací činnosti nezbytná.

Celkový pohled na budovu Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste.

Celkový pohled na budovu Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste.

 


« zpět na přehled


mapa webu