Experimentem k poznání a spolupráci I

Přivítání Dr. Vojtěcha SvobodyPo všech stránkách velice vydařený seminář s názvem Experimentem k poznání a spolupráci pořádaný v rámci projektu Brána do vesmíru Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí a Krajskou hvezdárňou v Žiline. Tato první akce byla zaměřena na možnosti experimentů a měření od metod základních amatérských, až po ty velmi náročné.

Jako první přednášející se slova ujal Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a. s., který svou přednášku podrobně zaměřil na principy používaných CCD čipů. Mezi to patřil popis vzniku signálu, jeho vyhodnocení čipem a následné zpracování a uložení. Nemohly být vynechány problémy těchto technologií a část byla věnovaná následnému zpracování a kalibraci takto pořízených snímků. Druhou částí bylo představení metod využití snímků pro astrometrická měření a fotometrii proměnných hvězd.

Stavba malých spektroskopůPozvání na tuto akci přijal také Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s rozsáhlým programem o nových možnostech moderní fyziky a možné budoucnosti energetiky. Dopolední teoretickou část tvořilo seznámení s průběhem termojaderných reakcí v nitru hvězd a také v pozemských podmínkách. Těchto podmínek lze dosáhnout v přístrojích zvaných tokamaky, jejichž technologické parametry byly představeny v další části přednášky.

Po teoretickém seznámení s tokamaky byla odpolední část věnovaná praktické činnosti. Cílem bylo základní seznámení s technologickou a fyzikální problematikou udržení vysokoteplotního plazmatu v supermagnetických nádobách. Účastníci tak měli jedinečnou možnost vzdáleně ovládat tokamak Golem, nacházející se v Praze. Úloha sloužila k nácviku vzdáleného řízení pomocí webového rozhraní a také následnému zpracování velkých objemů experimentálních dat. Všichni tak měli možnost nejméně jednou vzdáleně spustit reakce a změřit si tak několik parametrů vzniklého plazmatu. Proud procházející plazmatem, elektronovou teplotu, dobu udržení a parametry nastavené před spuštěním. Po ukončení experimentů byl věnován čas diskuzi nad touto problematikou.

Stavba spektroskopůSobotní večerní část patřila Jiřímu Srbovi, odbornému pracovníkovi Hvězdárny Valašské Meziříčí. Zájemce provedl několika kroky zpracováním předem připravených nezpracovaných snímků M13 a M57 a navázal tak na problematiku a zpracování digitálních snímků pomocí programu SIPS. Zbytek dne byl následně zaměřen na stavbu malého spektroskopu z připravených materiálů na praktickou část dalšího dne.

Libor Lenža, ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí přednesl základy spektroskopie a její využití v astronomii. V následující praktické činnosti si účastníci zkoumali spektra různých zdrojů světla pomocí vlastních vyrobených spektroskopů nebo pomocí připravených složitějších přístrojů.

Ukázky pozorovaných a snímaných spekter různých zdrojů (na snímku emisní zdroj)  Ukázky pozorovaných a snímaných spekter různých zdrojů (na snímku zdroj spojitého záření) Ukázky pozorovaných a snímaných spekter různých zdrojů (na snímku emisní zdroj)

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným přednášejícím a také všem nezbytným pomocníkům při experimentech na tokamaku Golem.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2014.

Zpracoval: Jáchym Bulek a Libor Lenža

Autoři fotografií: Jáchym Bulek, Jiří Srba, Tomáš Pečiva, Libor Lenža

 

FOTOGALERIE

Zpět do galerie

Praxe k CCD


 
 
 

Zvětšit

Potemnělá kopule odborného pracoviště při práciVložit nový příspěvek


mapa webu