Experimentem k poznání a spolupráci II

Po úvodním představení akce se slova ujal Rudolf Šlosiar ze Slovenské organizacie pre vesmírné aktivity se svým programem o radioastronomii. První část přednášky byla zaměřena na možnosti využívání jednoduchých, ale i pokročilejších radioamatérských zařízení pro astronomii. Účastníkům byla představena pozorovatelská síť SID a také vlastní zařízení Šlosiara pro zkoumání vesmíru v oboru radioastronomie. V druhé části pak účastníkům dopodrobna popsal veškerá svá zařízení pro tato pozorování a mnozí si vyzkoušeli přípravu a konstrukci přístrojů pro radioastronomii v praxi.

Na sobotní část přijal pozvání Pavel Gabzdyl z Hvězdárny a planetária Brno se svým programem o Měsíci. V prvním bodu svého programu s názvem Prohlídka Měsíce se přednášející zabýval především geologickými procesy probíhajícími na Měsíci, samotným vznikem Měsíce, ale také popisem několika nejzajímavějších útvarů na měsíčním povrchu.
Dále se věnoval současným možnostem a metodám popularizace vědy a techniky. Ve svém příspěvku, který vyvolal řadu diskusí, se na problematiku podíval z více pohledů a přinutil mnohé z přítomných se nad některými věcmi ze své praxe zamyslet.

V poslední přednášce se Pavel Gabzdyl věnoval celkovému přehledu našich současných pohledů na Sluneční soustavu. Příspěvek nazvaný Revize Sluneční soustavy shrnoval vývoj výzkumu Sluneční soustavy a popsal, co vše do ní z dnešního pohledu vlastně řadíme.

V závěru sobotního dne představil Libor Lenža, ředitel Hvězdárny ve Valašském Meziříčí nově vybudovaný geopark a zároveň posluchače seznámil s několika zkušenostmi z jeho realizace. Ve večerních hodinách již nadešel čas pro cestopisnou přednášku Expedice do Afriky, jejímž členem byl právě Libor Lenža.

Neděle již patřila Stanislavu Poddanému ze Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. V první části se zaměřil na možnosti pozorování exoplanet jednoduchými prostředky, ve druhé části pak dopodrobna vysvětlil, jak se takto pořízená data mají zpracovat, vyhodnotit a popřípadě zveřejnit na některém z archivů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za připravený program tohoto semináře.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2014.

 

FOTOGALERIE

Zpět do galerie

Experimentem k poznání a spolupráci II


 
 
 

Zvětšit

Ukázka zobrazování dat z monitoru SID pro měření stavu ionosférické vrstvy "D" a s její pomocí pak sluneční aktivity.Vložit nový příspěvek


mapa webu