Pracovní setkání s geology

Celkem 11 osob se zúčastnilo pracovního setkání dne 26. září 2012 v prostorách Geologického pavilonu Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě - Porubě. Tři zástupci hlavního přeshraničního partnera, čtyři zástupci vedoucího partnera a 4 externí specialisté (geologové, paleontologové apod.).

Setkání se uskutečnilo díky mimořádné vstřícnosti, pochopení a zájmu právě pracovníků VŠB, kteří nabídli své odborné znalosti, zkušenosti, kontakty a svůj čas. Sami připravovali a realizovali malý geopark umístěný před Geologickým pavilonem. O to více bylo pracovní jednání pro projekt cennější.

Pracovníci VŠB představili realizovaný geopark před budovou Geologického pavilonu a zkušenosti z jeho výstavby. Ještě předtím jsme však předložili naši představu a návrhy na realizaci geoparku Jak vznikaly Karpaty. Poté se rozpoutala věcná diskuse o záměru našeho geoparku z hlediska celkového pojetí, možných problémů s údržbou, atd. Z diskuse jednoznačně vyplynula logická nutnost vybírat horniny, které mají dostatečnou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

V průběhu jednání i exkurze jak po geologické expozici, tak geoparku zazněla řada zajímavých a podnětných připomínek a návrhů, které byly uvedeny v ověřeném zápise, který projektovému týmu dále sloužil jako časový harmonogram pro práci. Díky připomínkám a radám bylo akceptováno v projektu původně navržené zařazení paleontologie do kontextu celé expozice.

Na závěr byly rozděleny mezi jednotlivé členy projektového týmu úkoly včetně termínů jejich splnění. Jak to na pracovním setkání vypadalo se můžete podívat v níže zveřejněné fotogalerii.

Všem zúčastněným pracovníkům a specialistům patří naše vřelé díky!

 

Fotogalerie

Zpět do galerie

Jednání s geology


 
 

Zvětšit

Pracovní setkání se specialisty z Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě se uskutečnilo 26. září 2012.Vložit nový příspěvek


mapa webu