Tematické soustředění II - geologie, paleontologie a klimatologie

Petr SkupienVe dnech 28. – 31. března 2014 pořádala Hvězdárna ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s partnerskou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste víkendové Tematické soustředění se zaměřením na geologii, paleontologii, klimatologii i praktická astronomická pozorování. Akce se dočkala účasti jak z řad studentů, tak také pedagogů a pracovníků hvězdáren.

Po zahajovacím úvodu se slova ujal doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. z Institutu geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava se svou odbornou a rozsáhlou přednáškou o geologické historii a vývoji příhraničních regionů Čech a Slovenska. Ve svém příspěvku představil zejména geologický vývoj celé oblasti a představil hlavní síly a procesy, které se na vzniku Západních Karpat a okolí podílely.

Zdeněk VašíčekPrvní sobotní část patřila prof. Ing. Zdeňkovi Vašíčkovi, DrSc. z Ústavu geoniky AV ČR Ostrava. Účastníky seznámil s vývojem pravěké fauny a flóry a také s paleontologickými nálezy těchto prastarých organismů v horninách regionu. Účastníci tak měli příležitost si několik takovýchto exemplářů pouhým zrakem či pomocí lupy prozkoumat.

Petr Skupien v terénu

Po teoretické části byly představeny vzorky hornin, které budou vystaveny v připravovaném geoparku v areálu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Poté se účastníci přesunuli do Teplic nad Bečvou na první část terénní geologické exkurze. Během pěší cesty byly postupně představovány všechny geologické zajímavosti této oblasti. Cílem první části byla ukázka a odborný popis Hranické propasti i vzhledu a minulosti okolního georeliéfu. Následující lokalitou byly staré lomy Čertovy mlýny v blízkosti Nového Jičína. Tato oblast byla bohatá především na vulkanickou horninu zvanou těšínit, ze které měl možnost si každý z účastníků odebrat vzorek. Dalšími významnými lokalitami byly polštářové lávy ve Straníku a Kojetín s výskytem pikritových mandlovců. Po této netradiční geologické exkurzi byly Liborem Lenžou, ředitelem Hvězdárny ve Valašském Meziříčí předvedeny ukázkové vzorky několika druhů známých i neznámých hornin.

Terénní geologická exkurze Jiří Svoboda

Poslední, nedělní, část patřila prom. mat.  Jiřímu Svobodovi a jeho přednášce o vlivech klimatických změn nejen na lidskou populaci. Vysvětlil, jak tato klimatologická měření probíhala v minulosti a představil několik faktů o globálním ochlazení a oteplení.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za jejich připravený program a především za jedinečnou možnost terénní geologické exkurze.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2014.

Zpracoval: Jáchym Bulek a Libor Lenža

Autoři fotografií: Jáchym Bulek, Jiří Srba, Tomáš Pečiva, Libor Lenža

FOTOGALERIE
 Vložit nový příspěvek


mapa webu