Vydařené víkendové soustředění

V průběhu víkendu 1. - 3. 11. 2013 pořádala Hvězdárna ve Valašském Meziříčí v rámci projektu Brána do vesmíru 1. Tématické soustředění, které se dočkalo velkého zájmu jak z řad studentů středních a vysokých škol, tak i zájemců o odbornou činnost.

Úvodní části se ujal Ing. Pavel Lipina za Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, který účastníky semináře ve své první části prezentace seznámil s několika hlavními přístroji a zařízeními z oblasti meteorologie. Druhá část této přednášky byla věnována metodám odborných měření a zpracování. V sérii několika grafů se účastníci dozvěděli, jaké chyby mohou při měřeních nastat, popř. jak lze sestavit různé meteorologické grafy naměřených hodnot. V závěru této části pracovník Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Jiří Srba seznámil účastníky s praktickým měřením meteorologických dat za pomoci zakoupených přístrojů, které probíhalo v průběhu celého semináře.

Sobotního dopoledne a části odpoledne se slova ujal Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Účastníkům byla podrobně vysvětlena práce s astronavigačními přístroji, a to zejména se sextantem. Druhou část přednášky zpestřila praktická činnost. Z důvodu nepříznivého počasí účastníci neměli možnost plnohodnotné praktické činnosti se sextantem, a tak si alespoň mohli vyzkoušet změření úhlové velikosti blízkého objektu.

Zbytkem dne provázel Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. z přístrojové a optické sekce ČAS. Se svou důkladně připravenou prezentací představil základy vědecké i nevědecké astronomické fotografie, podrobně popsal problematiku se zpracováním snímků, možnost pořizování kvalitních dat i za pomoci amatérského vybavení a snažil se takto motivovat především amatérské fotografy.

Nedělní část semináře patřila Ing. Liboru Lenžovi, řediteli Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a jeho velmi přínosné přednášce o tom, jak a proč vlastně prezentovat výsledky své práce. Účastníci tak měli možnost získat několik rad, tipů a poznatků, jak by taková správná prezentace měla vypadat.

V průběhu celého semináře probíhala meteorologická měření. Účastníci si tak mohli v libovolných intervalech sami naměřit teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, či rychlost větru. Naměřená data si poté mohli porovnat s daty naměřenými pomocí zdejší automatizované meteorologické stanice.

Akce se zúčastnily téměř tři desítky zájemců především z řad studentů, pedagogů a pracovníků hvězdáren.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za jejich úsilí a jsme velice rádi, že kromě nespočtu nových odborných poznatků tato akce napomohla také motivovat k novým, jak odborným, tak i amatérským činnostem.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
 

Zpracoval: Jáchym Bulek

Fotografie v galerii: Jáchym Bulek, Libor Lenža, Jiří Srba

Zpět do galerie

Petr Scheirich


 
 
 

Zvětšit

Lépe než mnoho slov jsou praktické ukázky a předvedení.Vložit nový příspěvek


mapa webu