Připravované akce

Experimentem k poznání a spolupráci I

Místo konání akce: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Typ akce: Seminář

Cena za osobu: -

mapka: Zobrazit

Termín konání akce: 04.04.2014 od 17:00 – 06.04.2014 do 15:00


 

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline ve dnech 4. až 6. dubna 2014 v rámci projektu přeshraniční spolupráce Brána do vesmíru. Akce je určena zejména zájemcům o praktickou astronomii, fyziku a experimenty z řad žáků a studentů, pedagogů, ale i dalším zájemcům o uvedené oblasti.

Účel a cíl soustředění

Akce je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností s využitím pomůcek a přístrojů, od těch nejjednodušších až po ty velmi náročné. Některé pomůcky si budou účastníci sami sestavovat, k jiným se dostaneme pomocí dálkového přístupu přes internet. Cílem je lépe a srozumitelněji představit, ukázat a vysvětlit základní principy přístrojů, jejich funkcí, měřících prvků i metodiku měření a zpracování měření.

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Akce je určena především žákům nejvyšších ročníků základních škol, studentům středních škol, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům hvězdáren a dalších vzdělávacích institucí. Díky spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 můžeme v rámci projektu Brána do vesmíru podpořit zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování (místní ubytovna) a stravy po dobu konání akce.
Tato nabídka je limitována celkovým počtem 15 osob, které můžeme v rámci rozpočtu projektu podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.

Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy, přátele a studenty.

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na uvedenou kontaktní adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou. Nejlepším a nejrychlejším způsobem je vyplnit on-line formulář přihlášky zveřejněný na konci této stránky.

Termíny přihlášek: do 2. dubna 2014

Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce zaslány elektronicky pokyny a informace k účasti na soustředění. Proto prosím o pečlivé vyplnění přihlášky.

Kontakty

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon/fax: 571 611 928
E-mail pro přihlášky: asistentka@astrovm.cz (v kopii na projektového manažera)
Projektový manažer: libor.lenza@astrovm.cz
 

 

PROGRAM AKCE

Pátek 4. dubna 2014

17:00 až 17:15 Úvodní slovo organizátorů, informace o projektu Brána do vesmíru, organizační informace
17:15 až 18:15 Základy CCD techniky v praxi Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice
(1) základní princip zobrazování – princip CCD
(2) jak vzniká signál, jak je měřen, zpracováván a ukládán
(3) problém práce se CCD – nutnost kalibrace a zpracování, na co si dá pozor, co řeší elektronika.
18:15 až 19:15 Večeře
19:15 až 20:45 Práce se CCD technikou prakticky – co s pořízeným snímkem Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice, aj.
21:00 až 22:00 CCD technika v astronomické praxi Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice
(1) astrometrie (61 Cyg), (2) planety; (3) fotometrie a proměnné hvězdy a exoplanety

 

Sobota 5. dubna 2014

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:00 Energetická vize budoucnosti: pokus o spoutání energie hvězd v pozemských podmínkách - Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT
10:20 až 11:10 Tokamaky - technologické řešení termojaderné fúze - Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT
11:30 až 12:30 Tokamak GOLEM - vzdělávací zařízení na Jaderné fakultě ČVUT - Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT
12:30 až 14:00 Oběd
12:30 až 17:30 Vzdálené reálné řízení tokamaku GOLEM Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT
Cílem úlohy je základní seznámení s fyzikálně-technologickou problematikou generace vysokoteplotního plazmatu v nádobách s magnetickým udržením - tokamacích - a změření základních fyzikálních parametrů popisujících plazma:
proud plazmatem Ip, elektronovou teplotu Te, dobu udržení τE a parametry, při nichž dochází k průrazu neutrálního plynu do plazmatu. Úloha také slouží k nácviku dálkové operace komplexního experimentálního zařízením, správnému časovému rozvržení experimentu a vytěžení užitečné informace z velkých objemů experimentálních dat uložených na vzdálených serverech.
18:00 až 19:30 Večeře
20:00 až 22:00 Práce se CCD technikou prakticky – co s pořízeným snímkemJiří Srba aj., Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Spektroskopie, stavba malého spektroskopu – odborní pracovníci, Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. – příprava na nedělní program
 


Neděle 6. dubna 2014

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:15 Základy spektroskopie a její využití v astronomiiLibor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
10:45 až 12:30 Spektroskopie v praxi Tomáš, Pečiva, Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Praktické provádění a snímkování emisních spekter, testování různých druhů spektroskopů a zdrojů záření, aj.
12:30 až 14:00 Oběd
14:00 až 15:30 Spektroskopie v praxi Tomáš, Pečiva, Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
15:30 Ukončení akce

Změna programu vyhrazena!

 

Přílohy ke stažení

Program samostatně (pdf; 120 kb)
Pro příhlášení můžete využít webový formulář na konci této stránky.
Přihláška samostatně ve formátu pdf (83 kb) a editovatelném formátu (doc; 523 kb)

 

Stručné představení projektu Brána do vesmíru

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí a vzájemné spolupráce prostřednictvím zvyšování vzdělanosti, návrhem, vývojem a realizací inovačního systému vzdělávacích programů založeného na moderních didaktických pomůckách, velmi těsné spolupráci a vzájemné pomoci.

Systém je tvořen několika tematicky orientovanými moduly se značným regionálním zaměřením. Inovační vzdělávací programy jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména astronomii, geologii, geografii, meteorologii aj., na rozvoj techniky, s důrazem na využití experimentálních a praktických přístupů, včetně samostatné práce účastníků akcí.
Další informace o projektu najdete na www.branadovesmiru.eu.

Poznámky k přihlášce

Vaše přihláška je závazným aktem, díky kterému jsme Vám schopni garantovat nabízené služby v rámci projektu bezplatně. Vaše bezdůvodná neúčast na akci může jednak blokovat místo dalšímu zájemci a jednak nám vaší neúčastí mohou vznikat náklady, jejichž úhradu po vás budeme požadovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.

« zpět na kalendář akcímapa webu