Připravované akce

Tematické soustředění II. - praktická geologie a astronomická pozorování

Místo konání akce: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Typ akce: Workshop

Cena za osobu: -

mapka: Zobrazit

Termín konání akce: 28.03.2014 od 17:00 – 30.03.2014 do 15:00


Vzdělávací akce v rámci projektu Brána do vesmíru je zaměřená na praktickou geologii, klimatologii a astronomii včetně praktických pozorování. Akce je určena především žákům a studentům, ale také pedagogům a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy,

srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění, tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii a klimatologii. Akci pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline ve dnech 28. až 30. března 2014 v rámci projektu přeshraniční spolupráce.

Víkendové TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. - GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, KLIMATOLOGIE je jednou z prakticky zaměřených vzdělávacích a motivačních aktivit projektu Brána do vesmíru. Akce je určena zejména žákům a studentům, pedagogům, ale i všem dalším zájemcům o uvedené obory a praktickou činnost.

Rádi bychom pokračovali v tradici příhraničních, vícegeneračních akcí, na kterých se scházejí nejen žáci, studenti, pedagogové, ale také pracovníci hvězdáren a další zájemci o tuto problematiku a region.

Účel a cíl soustředění

Druhé z tematických soustředění je zaměřeno na poznávání regionální geologie a paleontologie. Nedělní část soustředění je věnována historické klimatologii i moderním pohledům na změny klimatu. Součástí soustředění jsou také praktické terénní geologické exkurze (doprava automobily) s odborníky do okolí Valašského Meziříčí. Součástí exkurzí bude i ukázka terénní práce geologa a paleontologa.

Geologickým exkurzím bude předcházet teoretické seznámení s geologickou historií regionu a paleontologickými nálezy. V případě jasného počasí budou večerní části programu věnovány i praktickým pozorováním.

Skupiny účastníků budou v průběhu terénních exkurzí provádět praktická meteorologická měření v terénu, zapisovat a zpracovávat svá měření a vzájemně si je porovnávat. Cílem soustředění je představit základní poznatky z regionální geologie a paleontologie, jejich praktické představení v terénu, v krajině a seznámení se se souvislostmi vývoje klimatu a společnosti i aktuálních problémů a novinek z tohoto atraktivního oboru. Důležitou součástí akce jsou však také vzájemná setkávání a poznávání se, neformální diskuse s cílem rozšiřovat vzájemnou spolupráci v různých oblastech vzdělávání a odborné činnosti.

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Soustředění je určeno především studentům středních škol, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům hvězdáren a dalších vzdělávacích institucí. Díky spolufinancování Evropskou unií můžeme v rámci projektu Brána do vesmíru podpořit zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování (místní ubytovna) a stravy po dobu konání akce.
Tato nabídka je limitována celkovým počtem 15 osob, které můžeme v rámci rozpočtu projektu podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.

Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy, přátele a studenty.

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na níže uvedenou kontaktní adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou. Nejlepším a nejrychlejším způsobem je vyplnit webový formulář přihlášky uvedený níže.

Termíny přihlášek: do 25. března 2014
Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce zaslány elektronicky pokyny a informace k účasti na soustředění. Proto prosím o pečlivé vyplnění přihlášky.

Kontakty

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon/fax: 571 611 928
E-mail pro přihlášky: asistentka@astrovm.cz (v kopii na projektového manažera)
Projektový manažer: libor.lenza@astrovm.cz

Za oba partnery projektu srdečně zve

Ing. Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
 

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ

Pátek 28. března 2014

17:00 až 17:15 Úvodní slovo organizátorů, informace o projektu Brána do vesmíru, organizační informace
17:15 až 18:00 Geologická historie regionu I - doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava
18:00 až 19:00 Večeře
19:00 až 19:45 Geologická historie regionu II - doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava
20:00 až 21:00 Seznámení s dostupnými vzorky hornin – poznávání hornin - doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava

 

Sobota 29. března 2014

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:30 Paleontologické stopy dávného života prof. Ing. Z. Vašíček, DrSc. - Ústav geoniky AV ČR Ostrava
11:00 až 11:30 Příprava na geologický výjezd - doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava
11:30 až 12:30 Oběd
12:30 až 18:30 Terénní geologická exkurze – (odborný doprovod Z. Vašíček, P. Skupien)
Teplice nad Bečvou - sedimenty devonu a karbonu v oblasti Hranické propasti, jejich vznik, původ a stáří (případně poznání paleontologického obsahu vápenců)
Nový Jičín - druhohorní podmořský vulkanismus: lokality Straník - polštářové lávy, Kojetín - pikritové mandlovce, Kojetín - Čertův mlýn - těšínit staré lomy
Pozn.: Skutečný rozsah bude upraven dle počasí a podmínek.
V průběhu exkurze budou účastníci provádět jednoduchá meteorologická měření v terénu.
18:30 až 20:00 Večeře
20:00 až 21:00 Shrnutí geologické exkurze a diskuse


Neděle 30. března 2014

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:15 Historická klimatologie prom. mat. Jiří Svoboda
10:45 až 12:00 Globální ochlazování a otepleníprom. mat. Jiří Svoboda
Aktuality z klimatologieprom. mat. Jiří Svoboda
12:00 až 13:30 Oběd
13:30 až 15:00 Shrnutí workshopu a závěrečné slovo organizátorů. V případě dobrého počasí praktická činnost - POZOROVÁNÍ SLUNCE a práce s informačním systémem v centrální kopuli.
15:00 Ukončení workshopu

Změna programu vyhrazena!

 

Přílohy ke stažení

Program samostatně (pdf; 182 kb)
Pro příhlášení můžete využít webový formulář na konci této stránky.
Přihláška samostatně ve formátu pdf (127 kb) a editovatelném formátu (doc; 523 kb)

 

Stručné představení projektu Brána do vesmíru

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí a vzájemné spolupráce prostřednictvím zvyšování vzdělanosti, návrhem, vývojem a realizací inovačního systému vzdělávacích programů založeného na moderních didaktických pomůckách, velmi těsné spolupráci a vzájemné pomoci.

Systém je tvořen několika tematicky orientovanými moduly se značným regionálním zaměřením. Inovační vzdělávací programy jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména astronomii, geologii, geografii, meteorologii aj., na rozvoj techniky, s důrazem na využití experimentálních a praktických přístupů, včetně samostatné práce účastníků akcí.
Další informace o projektu najdete na www.branadovesmiru.eu.

Poznámky k přihlášce

Vaše přihláška je závazným aktem, díky kterému jsme Vám schopni garantovat nabízené služby v rámci projektu bezplatně. Vaše bezdůvodná neúčast na akci může jednak blokovat místo dalšímu zájemci a jednak nám vaší neúčastí mohou vznikat náklady, jejichž úhradu po vás budeme požadovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.

« zpět na kalendář akcímapa webu