Na Kysuckej hvezdárni budujú „Bránu do vesmíru“

Nová paralaktická montáž s hlavnými ďalekohľadmi hvezdárne. Iste tušíte, že Brána do vesmíru nie je zariadenie, ktoré by nás malo ochrániť pred ohlasovaným koncom sveta 21.12.2012 alebo pred prechodom cez „nulové galaktické pásmo“. V súvislosti s mayským kalendárom sa roztrhlo vrece s rôznymi katastrofickými scenármi zániku nášho sveta. Rok 2012 nie je z tohto hľadiska ničím zvláštny. Pre Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je ale výnimočný tým, že Európska únia podporila z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 projekt s názvom „Brána do vesmíru“. Cezhraničným partnerom projektu je Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Cieľom projektu je rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vývoja a realizácie inovatívnych vzdelávacích programov pre rôzne skupiny návštevníkov hvezdární. Programy sú zamerané  na prírodné vedy, najmä  astronómiu, geológiu, geografiu, meteorológiu, na rozvoj techniky.

V investičnej časti projektu bude za účelom estetizácie a modernizácie priestorov hvezdární realizovaných niekoľko modulov. Interiér Kysuckej hvezdárne bude v module „Hviezdne nebo“ modernizovaný pre potreby realizácie novovytvorených vzdelávacích programov. V severnej časti areálu hvezdárne bude vybudovaný geopark s názvom „Spoločná minulosť - Ako vznikali Kapraty“. V južnej časti areálu bude inštalovaná „Cesta planét“ - súbor makiet planét slnečnej sústavy v pomernej veľkosti. Pomocou zvislých slnečných hodín na budove a analemických horizontálnych hodín sa návštevníci oboznámia s históriou poznávania času a kalendára, s prirodzeným chodom času meraného pomocou hviezd a Slnka a jeho rozdielnosti s našim občianskym časom. Areál bude doplnený oddychovou časťou s chodníkmi, lavičkami, s novou zeleňou. Investičná časť bude ukončená v septembri 2013, celý projekt skončí 30.11.2014.

Takou malou predprípravou samotného projektu EÚ sa stala investícia Žilinského samosprávneho kraja do zefektívnenia a zníženia nákladov na energie budovy Kysuckej hvezdárne. Zateplenie vytvorilo lepšie podmienky pre návštevníkov aj pracovníkov hvezdárne a zároveň skrášlilo samotnú budovu.

Ďalšie informácie:

Ján Mäsiar, riadiťel, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Telefón: +421 414 212 946
E-mail: janmasiar@vuczilina.sk

 Vložit nový příspěvek


mapa webu