Vzdělávací areál Brána do vesmíru slavnostně otevřen

Představení analematických slunečních hodinTisková zpráva 01/2014 ze dne 29. září 2014 k projektu Brána do vesmíru

Za účasti člena Rady Zlínského kraje pana Ing. Ladislava Kryštofa, zástupců odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, ředitelů škol, ale také ředitelů partnerských organizací a řady dalších hostů byl oficiálně otevřen nový vzdělávací areál valašskomeziříčské hvězdárny, který byl vybudován díky podpoře OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2014. Obdobný vzdělávací areál vznikl také v areálu Krajské hvězdárny v Žilině, na pracovišti Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, který byl otevřen a předán před několika měsíci.

Cílem projektu Brána do vesmíru bylo mimo jiné rozšířit a doplnit areál Hvězdárny Valašské Meziříčí o nové, moderní a inovativní vzdělávací a didaktické pomůcky a modely. Budou sloužit zejména ke vzdělávacím účelům, a to ať už v rámci rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol, tak v rámci mimoškolních a zájmových vzdělávacích aktivit v kontextu přeshraniční spolupráce.

Nově otevřený komplex obsahuje dvě stálé vnitřní expozice. Větší z nich je věnována astronomii a nachází se ve vstupní hale hlavní budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí. Kromě prostorových modelů planet obsahuje řadu podsvětlených i běžných výstavních panelů se základními obrazovými i textovými informacemi nejen o tělesech Sluneční soustavy, ale také naší Galaxie, vzniku a vývoji Vesmíru či moderní pozorovací techniky. Kromě toho obsahuje část věnovanou regionální geografii a dochovaným dokladům o dávném životě v naší oblasti. Právě paleontologická část expozice je velmi zajímavým a netradičním obohacením celé expozice.

Expozice v hale centrální budovy je také doplněna názorným modelem planetárních atmosfér a tzv. planetárními vahami, kde se může každý návštěvník zvážit a porovnat si, jakou by měl hmotnost na osmi vybraných tělesech Sluneční soustavy.

Nová stálá expozice ve vstupní hale valašskomeziříčské hvězdárny

Druhá stálá expozice je věnována historii meteorologie, resp. představení původních měřících a registračních přístrojů, které meteorologie používala v posledních 50 letech. Expozice přístrojů je doplněna vzdělávacími a informačními tabulemi a pro vzdělávací programy jsou k dispozici také soupravy ručních měřících přístrojů.

Parkový areál hvězdárny byl doplněn o několik zajímavých a názorných modelů. Hned u hlavního vchodu najdeme analematické sluneční hodiny, tedy sluneční hodiny, které jsou vodorovné a jejich „ciferník“ leží na zemi. Díky tzv. datové desce se pozice stínícího gnómonu případně samotného pozorovatele v průběhu roku mění a hodiny ukazují pravý sluneční čas pro danou zeměpisnou délku.

Naproti hlavní budovy hvězdárny se nachází model místního poledníku, který slouží zejména pro seznámení se základními rovinami souřadných systémů nejen na Zemi, ale také na obloze. Díky modelu si může každý návštěvník mnohem lépe představit a seznámit se s pozicemi významných rovin či bodů na nebeské sféře.

Kousek od modelu místního poledníku se nachází model Sluneční soustavy, jemuž dominuje pětimetrový model Slunce a s ním v měřítku osm planet naší planetární soustavy. Skvělý model pro pochopení a zažití rozdílů ve velikosti, ale i vzdáleností, hlavních těles Sluneční soustavy. Při výukových programech je tento stacionární model doplněn sadou přenosných modelů planet, díky kterým se mohou návštěvníci, zejména děti, seznámit se základními zákonitostmi pohybů těles.

Představení modelu Sluneční soustavy

Největší plochu ze všech vzdělávacích pomůcek zabírá geopark s názvem „Jak vznikaly Karpaty“. Jedná se o regionálně zaměřený geopark v podobě expozice velkoobjemových vzorků hornin představující vznik a geologickou historii společného pohoří Čechů a Slováků, vnějších Západních Karpat. Geopark představuje 35 skupin vzorků, z nichž vznik těch nejstarších hornin se datuje do doby před 725 milióny let. Vzorky jsou didakticky rozděleny do tří skupin. První skupina se věnuje všeobecné geologii a představuje některé základní geologické procesy (tektonické a sedimentární). Druhá skupina hornin představuje horniny podloží Karpat a třetí je věnována přímo Karpatům. Kromě toho je areál také osazen dřevinami typickými právě pro vnější Západní Karpaty.

V blízkosti geoparku se nachází model řezu planety Země v měřítku, kdy jeden centimetr na modelu představuje 16 km na skutečné Zemi. Představuje současný pohled na strukturu naší planety.

I přes nepřízeň počasí se v rámci slavnostního otevření uskutečnila krátká exkurze do geoparku

Výrazné vylepšení vzdělávacích možností prodělala také centrální kopule, která je přístupná jak běžným návštěvníkům, tak žákům a studentům. Hlavní změna spočívá v instalaci nové IT techniky v podobě velkého monitoru a nového počítače včetně přístupu na internet. Díky tomu mají návštěvníci možnost nejen využívat volně přístupný systém pro astronomická pozorování (tzv. BUD), ale také k připraveným vzdělávacím programům přímo z kopule hvězdárny.

V dalších týdnech budou v novém vzdělávacím areálu probíhat evaluační vzdělávací akce pro školy z přihraniční oblasti České i Slovenské republiky. Školní skupiny z českých základních a středních škol se tak mohou dostat na pracoviště našeho hlavního přeshraničního partnera (na Kysuckou hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste) a naopak žáci a studenti slovenských škol na naší hvězdárnu.

Geopark bude přístupný i veřejnosti při komentovaných prohlídkách obvykle 2 dny v měsíci po dobu sezóny (březen – listopad). Ostatní modely a expozice jsou, kromě specializovaných programů pro školy, k dispozici veřejnosti při pravidelných i mimořádných akcích.

Projekt Brána do vesmíru je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Projekt Brána do vesmíru je zaměřen zejména na rozvoj vzdělávacích aktivit v přeshraničním kontextu. Vzdělávací akce jsou určeny jak žákům a studentům škol, tak i dalším zájemcům.

Tato akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.
 
Podrobnější informace o projektu Brána do vesmíru najdete na samostatných internetových stránkách https://www.branadovesmiru.eu.
 

Další snímky

V případě potřeby jsme schopni poskytnout snímky v plném rozlišení.

Úvodní slovo Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje.

Úvodní slovo Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje.

Slavnostní zahájení ve vstupní hale hlavní budovy hvězdárny.

Slavnostní zahájení ve vstupní hale hlavní budovy hvězdárny.

Pohled na část geoparku - Jak vznikaly Karpaty.

Pohled na část geoparku - Jak vznikaly Karpaty.

Geopark - Jak vznikaly Karpaty v pozadí s hlavní budovou Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Geopark - Jak vznikaly Karpaty v pozadí s hlavní budovou Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Další snímky ze slavnostního otevření vzdělávacího areálu najdete ve fotogalerii.

 

Další informace:

Datum:        29. září 2014
Informace poskytne:    Ing. Libor Lenža
E-mail:         libor.lenza@astrovm.cz

Autor zprávy:  Ing. Libor Lenža
E-mail:            libor.lenza@astrovm.cz
Kontakt:          571 611 928
URL:               https://www.branadovesmiru.eu

Zprávu vydala:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:     +420 571 611 928
Fax:           +420 571 611 928
URL:          https://www.astrovm.czVložit nový příspěvek


mapa webu