Pro školy

Jednou z cílových skupin projektu Brána do vesmíru je kategorie vzdělávacích a školících institucí. V užším pohledu se pak zaměřujeme především na školy, ale samozřejmě nevylučujeme ani další vzdělávácí či školící zařízení a organizace.

Rozsah aktivit a jejich výstupů je poměrně rozsáhlý, proto jsme se pro lepší orientaci rozhodli sestavit stručnou a jasnou nabídku s uvedením hlavních výhod a přínosů pro školy a školská zařízení.

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí.  Budova Kysucké hvězdárny.

Projekt přináší zlepšení regionální dostupnosti a přímou podporu výuky i volnočasových zájmových a vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd. Dále rozšiřuje nabídku inovativních vzdělávacích programů na bázi praktické činnosti a využití didaktických modelů a expozic. Prostřednictvím vzájemného setkávání, spolupráce, výměny zkušeností, znalostí apod. pak přinášíme také zlepšení a prohloubení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v příhraničních oblastech.

 

Vzdělávacím institucím, ale především školám nabízíme a přinášíme:

  • možnost spolupráce na evaluaci připravovaných vzdělávacích programů v různých oborech přírodních věd (astronomie, meteorologie, geologie, aj.) v rámci tohoto projektu zdarma včetně bezplatné autobusové dopravy ze školy k nám a zpět
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci akcí projektu
  • možnosti seznámení se s inovovanou nabídkou vzdělávacích programů pro školy všech stupňů u obou partnerů
  • nové příležitosti praktické a názorné výuky, doplňkové výuky a volnočasových aktivit pro žáky a studenty
  • zcela nové možnosti a příležitosti názorného vzdělávání v oblasti geologie, regionální geologie, nerostného bohatství apod.
  • možnosti realizace putovních výstav přímo v prostorách vaší školy
  • připravené vzdělávací programy je možno na základě znalostí ze strany pedagogických pracovníků přímo a efektivně začlenit do rámcových vzdělávacích programů jednotlivých škol
  • možnosti konání vzdělávacích akcí různého druhů včetně astronomických pozorování přímo na školách či v jejich areálech
  • podpora a pomoc nadaným žákům a studentům; možnosti návrhu, odborného vedení a oponentur prací středoškolských odborných činností a jiných soutěží
  • příležitost prakticky rozvíjet i deklarovat spolupráci s některým z partnerů projektu jako výraz zvyšování kvality vzdělávání, nabídky žákům a studentům, vytváření příležitostí pro volnočasové aktivity a rozvoj mladých lidí

Pohled do kopule Kysucké hvězdárny při jedné z mnoha akcí.  Pohled do hlavního přednáškového sálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Sledujte připravované akce, naši nabídku a aktuality z projektu. Pokud máte chuť s některým z partnerů rozvinout, prohloubit či zahájit spolupráci, neostýchejte se a kontaktujte nás.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

Loga a publicita projektu.
Vložit nový příspěvek

povinné údaje
Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Obsah:
Odebírat e-mailem:    
   
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.
Ochrana proti spamu
 

mapa webu