ÚKOL č. 5 - Esej na navržená témata

Dobře odvedená práce, studium anebo vaše názory, myšlenky atd. potřebují také úspěšnou prezentaci. Ta je prostředníkem mezi vámi a příjemci vašeho sdělení. K prezentování slouží různá fóra, ať to jsou konference, semináře, média atd. To samé platí i o formách, které jsou v zásadě dvě – slovem a písmem. My se zaměříme na psaný projev a zasoutěžíme si v psaní eseje.

Esej je zpravidla krátké literární dílo, které je úvahou na určité téma. Autor se v ní zabývá fakty, které zkoumá, hodnotí a usazuje do širších souvislostí.

Zadání


Pro vaši esej si vyberte některé ze tří uvedených témat. Vybírejte podle toho, jak tématu rozumíte a jaké máte k dispozici zdroje. Při výběru zdrojů respektive při ověřování faktografických informací dejte pozor na pravdivost internetových zdrojů.

  1. Trpasličí planeta Pluto se před nedávnem stala terčem zájmu všech astronomů a veřejnosti. Důvodem bylo přeřazení s výsostného postavení planety na úroveň planetárního trpaslíka.  
  2. Slunce je z pohledu pozemšťanů obřím a horkým tělesem, ale jak je to ve srovnání s ostatními hvězdami?
  3. K pozorování vesmíru se používají mimo jiné i vysoce výkonné radioteleskopy. Ty slouží nejen k detekci fyzikálních vlastností hvězd, ale i k hledání signálů od neznámých vesmírných civilizací. Myslíte si, že se jim to někdy podaří?  
     


Vložit nový příspěvek


mapa webu