Soutěžní úkoly

ÚKOL č. 1 - Souhvězdí

Souhvězdí jsou lidmi uměle pojmenované skupiny hvězd na obloze. Běžná veřejnost některá souhvězdí notoricky zná, některá již méně a některá vůbec ne. Náš první úkol je zaměřen na souhvězdí, které je v kategorii těch notoricky známých.

ÚKOL č. 2 - Měsíc

Základní pozorování nejbližšího vesmírného souseda naší Země. Prohlédněte si Měsíc a zakreslete to, co vídite. Výsledek své práce konfrontujte s dostupnými mapami.

ÚKOL č. 3 - Spektroskop a spektra

Vaším úkolem bude vyrobit jednoduchý spektroskop, napozorovat s ním spektra rozličných světelných zdrojů a ty posléze zakreslit do připravených kolonek.

ÚKOL č. 4 - Jak měřit na obloze

K základní orientaci na noční obloze nám postačí znalost souhvězdí a některých jasných hvězd. Při pozorování ale mohou nastat situace, kdy je nutné určit úhlové vzdálenosti či polohy pozorovaných těles na obloze. K takovému měření se používá celá řada úhloměrných přístrojů. Lze však využít i zcela netradiční pomůcky. A jednou z těchto pomůcek může být i naše ruka – palec, pěst a rozevřené prsty.

ÚKOL č. 5 - Esej na navržená témata

Dobře odvedená práce, studium anebo vaše názory, myšlenky atd. potřebují také úspěšnou prezentaci. Ta je prostředníkem mezi vámi a příjemci vašeho sdělení. K prezentování slouží různá fóra, ať to jsou konference, semináře, média atd. To samé platí i o formách, které jsou v zásadě dvě – slovem a písmem. My se zaměříme na psaný projev a zasoutěžíme si v psaní eseje.mapa webu