Historie projektu

Česká i Slovenská republika patří i ve světovém srovnání mezi země s nejvyšší hustotou veřejně přístupných hvězdáren a planetárií sloužících vzdělávací a popularizační činnosti.

Budova Kysucké hvězdárny.Rozvoj techniky, technologií, ale také didaktiky, metodiky výuky, andragogiky apod. se nevyhýbá ani těmto organizacím. Je zřejmé, že právě vzájemná spolupráce umožňuje efektivnější a snadnější implementaci všech potřebných změn v technice, výukových a vzdělávacích metodách, pomůckách apod.

Proto také již kolem roku 2006 oba partneři uvažovali o přípravě záměru na dovybavení obou pracovišť novými, inovativními pomůckami zaměřenými na širší oblast přírodních věd. Postupná příprava a rozpracování celého záměru na obou pracovištích, společně se získanými zkušenostmi z reálně se prohlubující přeshraniční spolupráce realizované s pomocí menších projektů, vyústily v přípravu projektu s názvem Brána do vesmíru a jeho předložení do výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 20072013 v roce 2008. Tento projekt však nebyl pro realizaci vybrán.

Pohled na hlavní budovu Hvězdárny Valašské Meziříčí.I přes určité zklamání oba partneři intenzivně pracovali na jiných projektech, ať už národních, mezinárodních či přeshraničních. Díky tomu se podařilo realizovat některé dílčí cíle původního projektu Brána do vesmíru. Jednalo se především o specializovanou učebnu v budově odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., která vznikla jako součást projektu KOSOAP. Původní záměr však byl natolik kvalitní, že jsme v jeho přípravě pokračovali i nadále.

Přípravy dospěly do cílového stavu na konci roku 2011, kdy jsme projekt v pozměněné formě a s o něco menším rozpočtem (některých cílů již bylo dosaženo) předložili do další výzvy. Před jeho předložením byly zpracovány podrobné rozpočty všech předpokládaných prací souvisejících s rozvojem vzdělávací infrastruktury obou institucí pro přeshraniční spolupráci. Pečlivá a náročná práce se však vyplatila a projekt byl bez připomínek přijat a schválen. Jsme tomu velmi rádi!

Počátkem září 2012 jsme zahájili realizaci tohoto náročného, ale podle našeho názoru velmi přínosného projektu.

Loga a publicita projektu.

 mapa webu