Základní informace

Projekt Brána do vesmíru byl předložen a schválen v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 20072013.

Tento operační program schválila Evropská komise dne 21. 12. 2007. Rozpočet celého programu činí 92,7 milionu € z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Tento program podporuje společensko-kulturní aktivity a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí ve slovensko-českém pohraničí.

Loga OP a EU

Projekt Brána do vesmíru byl předložen v rámci výzvy na předkládání projektů s kódem OPSRCR/2011/03, vyhlášené dne 01. 07. 2011. Projekt byl Společným monitorovacím výborem doporučen ke schválení. Na realizaci projektu byla uzavřena smlouva s číslem Z 2241032003101.

 

Partneři projektu

Počet partnerů projektu (včetně vedoucího partnera):        2

 

Vedoucí partner:

Logo Hvězdárny Valašské MeziříčíHvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

Další informace k organizaci jsou uvedeny v sekci Partneři projektu. Podrobné kontakty na organizaci najdete v sekci Kontakty.

Kmenové webové stránky vedoucího partnera najdete na www.astrovm.cz.

 

Hlavní přeshraniční partner:

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom MestLogo Hvězdárny KnMe
Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Další informace k organizaci jsou uvedeny v sekci Partneři projektu. Podrobné kontakty na organizaci najdete v sekci Kontakty.

Kmenové webové stránky vedoucího partnera najdete na www.astrokysuce.sk.

 

Rozpočet projektu a zdroje financování

 

Celkové oprávněné náklady projektu (EUR): 317 784,00
Požadovaná výška finančního příspěvku z ERDF (EUR): 270 116,40
Rozpočet vedoucího partnera (EUR): 161 784,00
z toho dotace ERDF: 137 516,40
dotace ze statního rozpočtu: 8 089,20
vlastní zdroje: 16 178,40
   
Rozpočet hlavního přeshraničního partnera (EUR): 156 000,00
z toho dotace ERDF: 132 600,00
dotace ze statního rozpočtu: 15 600,00
vlastní zdroje: 7 800,00

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 09/2012

Ukončení projektu: 11/2014

 

Smlouva o FP k projektu:

V Centrálnom registri zmlúv bola zverejnená Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241032003101 s názvom Brána do vesmíru.

Dátum platnosti Zmluvy: 14.12.2012

Dátum účinnosti Zmluvy: 18.1.2013

Smlouva ke stažení.

Loga a publicita projektu.mapa webu