Partneři projektu

Logo projektu Brána do vesmíruProjekt Brána do vesmíru je výsledkem stále se prohlubující vzájemné spolupráce v řadě oblastí mezi Hvězdárnou Valašské Meziříčí a Kysuckou hvězdárňou v Kysuckom Novom Meste.

Obě hvězdárny rozvíjejí svoji činnost mimo jiné i na bázi prohlubující se přeshraniční spolupráce, sdílení výsledků, výstupu, znalostí a zkušeností, čehož důkazem je i tento velký společný projekt.

Tato část webových stránek je věnována krátkému a přehlednému představení nejen obou samotných institucí, jejich historie, ale také stručnému přehledu již realizovaných projektů přeshraniční spolupráce. To dokazuje nejen koncepčnost činnosti obou hvězdáren v této oblasti, ale také systematickou práci v jednotlivých oblastech vzdělávací, popularizační i odborné práce.

Hvězdárna Valašské Meziříčí Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Informace o současných aktivitách i minulosti najdete na stránce věnované Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci a stránce věnované Kysucké hvezdárni V Kysuckom Novom Meste.

Loga programu a projektumapa webu