Partneři projektu

Logo projektu Brána do vesmíruProjekt Brána do vesmíru je výsledkem stále se prohlubující vzájemné spolupráce v řadě oblastí mezi Hvězdárnou Valašské Meziříčí a Kysuckou hvězdárňou v Kysuckom Novom Meste.

Obě hvězdárny rozvíjejí svoji činnost mimo jiné i na bázi prohlubující se přeshraniční spolupráce, sdílení výsledků, výstupů, znalostí a zkušeností. Důkazem jejich spolupráce je i tento velký společný projekt.

Tato část webových stránek patří krátkému a přehlednému představení nejen obou partnerských institucí a jejich historie, ale i stručnému přehledu již realizovaných projektů přeshraniční spolupráce. To dokazuje nejen koncepčnost činnosti obou hvězdáren v dané oblasti, ale také systematickou práci v jednotlivých oblastech vzdělávací, popularizační i odborné práce.

Hvězdárna Valašské Meziříčí Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Informace o současných aktivitách i minulosti najdete na stránce věnované Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci a stránce věnované Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.

Loga programu a projektumapa webu