Publicita projektu

Součástí realizace projektu je také povinná publicita, která může mít různé formy. Jejím účelem je informovat především konečné příjemce, tedy účastníky akcí projektu, ale i návštěvníky obou institucí, o podpoře těchto aktivit a projektu ze strany Evropské unie. Projekt je podpořen Evropským fondem regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat informace včetně elektronických verzí či náhledů realizovaných prvků publicity tak, jak jsou v rámci projektu navrženy a schváleny.

 

Zabezpečenie publicity projektu v areály Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste

Na zabezpečenie publicity projektu v areály Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste boli vytvorené nasledovné tabule publicity:


Veľká informačná tabuľa

Veľká informačná tabuľa

(rozmer 240 x 150 cm) je určená na publicitu projektu v exteriéri hvezdárne. Prináša základné technické informácie o projekte.

 

Informačná tabuľa o projekte

Informačná tabuľa o projekte

(rozmer 80 x 60 cm + 40 x 30 cm) je určená na publicitu projektu v interiéri, bude využívaná pri vzdelávacích aktivitách projektu v priestoroch partnerov i mimo nich.

 

Malé informačné tabuľky

Malé informačné tabuľky

Malé informačné tabuľky

Malé informačné tabuľky

Malé informačné tabuľky (rozmer 40 x 30 cm) sú určené na označenie jednotlivých častí areálu partnera (Geopark, Cesta planét, Hviezdne nebo).

 

Velká tabule publicity

Velká tabule publicity je určena pro umístění do exteriéru k informování veřejnosti o realizaci investiční části projektu v areálu vedoucího partnera. Tabule obsahuje základní informace o projektu a také povinnou publicitu.

Velká tabule publicity projektu Brána do vesmíru.

 

Informační tabule publicity

Informační tabule publicity (40 x 30 cm) jsou určeny k umístění na hlavní budovu a budovu odborného pracoviště vedoucího partnera. Informují o aktivitách a partnerech projektu. Větší tabule (80 x 60 cm) jsou určeny pro umístění do prostor vstupní haly hlavní budovy a také k využití při všech akcích realizovaných v rámci projektu v objektu partnera i mimo něj.

Informační tabule publicity projektu Brána do vesmíru.

 

Propagační bloky publicity a propisky

V rámci projektu Brána do vesmíru byly připraveny a realizovány propagační bloky publicity ve formátu A4. Velikost bloku byla odvozena od předpokládaného použití při vzdělávacích akcích v obou zemích. Blok obsahuje 60 listů a je podložen tvrdším kartónem.

Kromě bloku jsme dále realizovali propagační propisky publicity s logem EU a operačního programu na jedné straně a názvem projektu a webovou stránkou projektu na straně druhé.

Publicita projektu - propiska - náhled.

Propisky publicity projektu brána do vesmíru.

Snímek předmětů publicity - bloků A4 a propisek.

 

Loga a publicita projektu

 mapa webu