Tištěné výstupy

V rámci realizace projektu Brána do vesmíru je v plánu také příprava a realizaci vybraných tištěných materiálů určených zejména pro didktkické a metodické účely a zajištění publicity. Za přípravu a realizaci konkrétních tištěných materiálů odpovídal vždy jeden z partnerů na jejich přírpavě a tvorbě se v naprosté většině případů podíleli oba partneři projektu.

Elektronické verze tištěných materiálů projektu Brána do vesmíru

Vedoucí partner projektu

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Hlavní přeshraniční partner projektu

Krajská hvezdáreň v Žiline, pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

 

 mapa webu