Ze vzdělávacích akcí

Na této stránce najdete základní výstupy z jednotlivých vzdělávacích akcí projektu Brána do vesmíru. Nejdete zde zejména prezentace od lektorů, případně zvukové záznamy přednášek.

Experimentem k poznání a spolupráci - II

Prakticky orientovanou vzdělávací akci pořádaly Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline ve dnech 19. až 21. září 2014 v rámci projektu přeshraniční spolupráce Brána do vesmíru. Akce byla určena zájemcům o praktickou astronomii, astronomická pozorování, fyziku, ale i popularizaci astronomie z řad žáků a studentů, pedagogů, ale i dalším zájemcům o uvedené oblasti. Cílem bylo srozumitelněji seznámit s vybranými oblastmi praktické astronomie, ukázat a vysvětlit základní principy měření, měřících prvků i metodiky měření a zpracování měření.

Konference - Nové vzdělávací možnosti a přeshraniční spolupráce

Dvoudenní konference pořádaná na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o.byla zaměřena na nové možnosti vzdělávacích aktivit na partnerských hvězdárnách a zároveň na prezentaci nejnovějších poznatků z různých oborů astronomie a fyziky. Konferenci pořádaly Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline ve dnech 23. a 24. května 2014 v rámci projektu přeshraniční spolupráce Brána do vesmíru.

Astrostáže ČR - Společné hvězdné nebe

Astrostáž s názvem Společné hvězdné nebe byla akce pořádaná Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. a Krajskou hvezdárnou v Žilině ve dnech 8. až 10. května 2014 v rámci projektu Brána do vesmíru. Akce byla určena slovenským žákům a studentům, zájemcům o praktickou astronomii, praktická pozorování, ale i geografii apod. Byla zaměřena nejen na prohlubování praktických znalostí z astronomie, astronomického pozorování, fotografování, meteorologie či regionální geografie, ale také na poznávání kultury a historie příhraničního regionu České republiky.

Experimentem k poznání a spolupráci - I

Workshop Experimentem k poznání a spolupráci I byla prakticky orientovanou vzdělávací akci, konanou ve dnech 4. až 6. dubna 2014 v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí. Akce byla určena zájemcům o praktickou astronomii, fyziku a experimenty z řad žáků a studentů, pedagogů, ale i dalším zájemcům o uvedené oblasti.

Tematické soustředění studentů II.

Tematické soustředění studentů v rámci projektu Brána do vesmíru bylo zaměřeno na praktickou geologii a astronomická pozorování. Akce byla určena především žákům a studentům, ale také pedagogům a dalším zájemcům o tuto oblast. Akce se konala v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí ve dnech 28. až 30. 3. 2014.

Tematické soustředění studentů I.

Záznamy a dokumenty ze vzdělávacího Tematického soustředění I. projektu Brána do vesmíru, věnovanému zejména meteorologii, astronavigaci, astrofotografii a prezentačním dovednostem. Akce se konala ve dnech 1. - 3. 11. 2013 v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí.

V článku najdete prezentace ke stažení a také zvukové záznamy z přednášek.mapa webu