Rozvoj partnerů

Jedním z dílčích cílů projektu je také rozvoj infrastruktury pro přeshraniční spolupráci a vzdělávání. Cíle, aktivity i konkrétní činnosti projektu vyžadují některé technické vybavení, které nemáme k dispozici a proto se jeho pořízení stalo předmětem projektu a bylo zahrnuto, zdůvodněno a schváleno v rámci projektového rozpočtu.

Na tomto místě vás budeme průběžně informovat nejen o technice, která vede k rozvoji možnosti vzdělávání a přeshraniční spolupráce, ale samozřejmě také o investičních výstupech projektu. Ty jsou orientovány na vývoj, přípravu a realizaci inovativních vzdělávacích pomůcek a metodických modelů jak v interiérech, tak exteriérech obou organizací.

Logo EU a OP

Hvězdárna Valašské Meziříčí - nový vzdělávací areál

Hvězdárna Valašské Meziříčí se jako vedoucí partner projektu Brána do vesmíru mimo jiné soustředila na dovybavení svého vzdělávacího areálu novými didaktickými a názornými pomůckami. Na přípravě těchto vzdělávacích pomůcek spolupracovala se svým partnerem Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracovištěm Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste. Také náš areál se připravuje na návštěvy žáků a studentů slovenských škol a v malém obrazovém přehledu nabízíme základní představu o tom, co vše je u nás nového.

Kysucká hvezdáreň - nový vzdělávací areál

Projekt Brána do vesmíru zcela zásadně změnil podmínky pro vzdělávací i popularizační činnost obou partnerů projektu. Nový vzdělávací areál Kysucké hvězdárny v Kysuckém Novém Městě, která je součástí Krajské hvězdárny v Žilině, slouží také přeshraniční spolupráci. V měsících říjnu a listopadu navštíví areál několik výprav českých žáků a studentů.

Jak vypadá modernizovaný areál partnerské organizace vám stručně představujeme pomocí několika fotografií.

Nová technika u slovenského partnera

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste prešla v posledných 10. rokoch významným rozvojom aj v oblasti technického vybavenia, výpočtovej a prezentačnej techniky. Bolo to s podporou finančných zdrojov zriaďovateľa aj malých projektov EÚ, ďalších zdrojov. Technika ale podlieha relatívne rýchlemu opotrebeniu, nové programy si vyžadujú technicky dokonalejšiu a modernejšiu techniku, s akou hvezdáreň doteraz disponovala.

 

Didaktické pomůcky ke geoparku - Společná minulost

I přesto, že u vedoucího partnera projektu vrcholí přípravy k realizaci investiční části projektu, projektový tým zajišťuje také nezbytné pomůcky a didaktický materiál pro jeho vzdělávací část. Pro modul geopark se mimo jiné jedná o sady geologických vzorků, se kterými mohou žáci a studenti přímo pracovat.

Díky externímu dodavateli máme první část těchto didaktických pomůcek již zajištěnou a pracujeme s nimi. Druhou část budeme sestavovat sami na základě vzorků vybraných do samotného geoparku.

 

Dovybavení k aktivitám projektu

Jedním z úkolů první fáze realizace projektu Brána do vesmíru byl výběr a pořízení drobného technického vybavení a IT nezbytného pro realizaci projektu. Nová technika a zařízení rozšiřuji naše možnosti a umožňují realizaci vybraných činností a přeshraniční spolupráce nejen členy projektového týmu, ale především účastníkům akcí projektu.mapa webu