Hvězdárna Valašské Meziříčí

Stručná historie

Moderní historie Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje, se začala psát na podzim roku 1955. Hvězdárna brzy vešla ve známost jako vzdělávací instituce pořádají nejrůznější akce pro veřejnost včetně organizovaných skupin, jako jsou například školy či různé zájmové organizace. V roce 2009 přivítala již milióntého návštěvníka. I v dalších letech byl o akce pořádané hvězdárnou značný zájem, a tak k 30. 11. 2012 dosáhl celkový počet návštěvníků čísla 1 063 477 osob.

Ve své odborné činnosti navázala Hvězdárna Valašské Meziříčí na aktivity dřevěné Ballnerovy hvězdárničky z roku 1929, která se nachází v areálu nové kamenné observatoře. Od roku 2001 tvoří Ballnerova hvězdárna nedílnou součást Hvězdárny Valašské Meziříčí. Po postupné rekonstrukci, která probíhala od roku 1994, byla v roce 2005 rovněž otevřena pro veřejnost a nyní slouží jako miniaturní výstavní síň a malé „muzeum“ historických přístrojů.

Historická Ballnerova hvězdárna v areálu moderní Hvězdárny Valašské Meziříčí.V poslední době se Hvězdárna Valašské Meziříčí zaměřuje v oblasti odborné a pozorovatelské činnosti především na vizuální a fotografické (digitální) pozorování Slunce, na fotometrii proměnných hvězd a na pozorování meziplanetární hmoty (komety, meteorické roje, zákryty hvězd planetkami). V areálu hvězdárny je rovněž umístěna meteorologická stanice (majetek ČHMÚ Ostrava-Poruba).

V popularizační a vzdělávací činnosti se Hvězdárna Valašské Meziříčí věnuje všem věkovým kategoriím, větší pozornost však obrací na mládež od předškolního věku až po vysokoškoláky. Je připravena řada přednášek a vzdělávacích pořadů, které si mohou pedagogové pro své třídy objednat. Vhodné je navštívit v rámci objednané akce hvězdárnu, v jejímž prostředí získá program na zajímavosti a k jeho realizaci je možné využít veškeré vybavení hvězdárny. Je však možné uspořádat programy i přímo u objednavatele. Kromě přednášek z astronomie, kosmonautiky a meteorologie nabízíme programy například z fyziky (formou experimentů z optiky, elektrostatiky a elektromagnetismu), programy zaměřené na robotiku, úspory energií, geologii, globální problémy Země apod. K výukové činnosti je využíván i rozlehlý areál v okolí hvězdárny, především lesopark bohatý na různé druhy stromů a keřů.

 

Projekty podporované EU

Od roku 2000 se Hvězdárna Valašské Meziříčí stále více zapojuje do realizace projektů zaměřených na obnovení spolupráce nejen se slovenskými hvězdárnami, ale i se školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Rozvíjí se příhraniční spolupráce se slovenskými hvězdárnami v Kysuckom Novom Meste a v Partizánskom. Společně byly realizovány různé projekty s podporou Evropské unie. Jednalo se o workshopy, pracovní setkání a praktická pozorování či jiné aktivity využívající moderní astronomickou techniku.

Realizace projektů přispěla k navázání, prohloubení a rozvoji přeshraniční spolupráce, doplnění a modernizaci přístrojového vybavení hvězdárny pro vzdělávací činnost, k rozšíření výpočetní techniky a k vybudování nové moderní učebny. Rozšířily se tak možnosti pozorování například meteorických rojů, komet apod. Dále se jedná o několik přenosných dalekohledů s příslušenstvím na pozorování Slunce či objektů noční oblohy. To vše umožňuje zapojení mládeže do praktických pozorování v rámci workshopů a seminářů či do pozorovatelských programů pořádaných hvězdárnou. Dalekohledy jsou v mnohem větší míře využívány i při programech realizovaných v areálu škol, kde se může pozorování zúčastnit větší počet žáků či studentů.

Zvyšování návštěvnosti hvězdárny souvisí s rozvojem cestovního ruchu. Této problematice je věnován prostor na internetových stránkách hvězdárny www.astrovm.cz, kde se mohou potenciální návštěvníci seznámit se zajímavými místy, která lze ve Valašském Meziříčí a okolí kromě hvězdárny navštívit. Mimo to vytvořili pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste seznam více než 300 nejzajímavějších lokalit (hvězdárny, sluneční hodiny, muzea, přírodní a technické památky apod.), nacházejících se ve Zlínském a Žilinském kraji, které jsou obsahem samostatných internetových stránek www.astrocesty.eu.

Logo projektu Astronomické cestování

V rámci projektu Astronomie seniorům bylo naší snahou předat starším spoluobčanům nové informace z výzkumu vesmíru a informovat je o praktickém využití kosmonautiky v běžném životě. Projekt byl realizován za podpory ministerstva kultury.

Logo projektu Obloha na dlaniHlavním cílem právě končícího projektu Obloha na dlani bylo seznámit mládež s odbornými astronomickými pozorováními, umožnit jim vlastní pozorování moderními astronomickými přístroji, naučit je zpracovávat napozorovaná data, a dále jim poskytnout možnost účasti na experimentálních programech či kvalitních akcích v oblasti kosmického výzkumu a kosmických technologií. Jednalo se například o kosmonautické semináře, kde se mohli seznámit nejen s nejnovějšími poznatky, ale setkat se také kromě významných českých či slovenských odborníků i s českým kosmonautem Vladimírem Remkem a se slovenským kosmonautem Ivanem Bellou.

Doposud realizované projekty: Přes hvězdy ke spolupráci a poznání, Poznávání bez hranic, Pod společnou oblohou, Astronomie pro všechny, Astronomické cestování, Výstavou ke spolupráci a poznání, Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů (KOSOAP), Astronomie seniorům a Obloha na dlani.mapa webu