Hvězdárna Valašské Meziříčí

Stručná historie

Moderní historie Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje, se začala psát na podzim roku 1955. Hvězdárna brzy vešla ve známost jako vzdělávací instituce pořádající různé akce pro veřejnost včetně organizovaných skupin, například škol a zájmových organizací. V roce 2009 zde přivítali miliontého návštěvníka. I v dalších letech byl o akce pořádané hvězdárnou značný zájem, a tak k 30. 11. 2012 dosáhl celkový počet návštěvníků čísla 1 063 477.

Ve své odborné činnosti Hvězdárna Valašské Meziříčí navázala na aktivity dřevěné Ballnerovy hvězdárničky z roku 1929, která se nachází v areálu nové kamenné observatoře. Od roku 2001 tvoří Ballnerova hvězdárna nedílnou součást Hvězdárny Valašské Meziříčí. Po postupné rekonstrukci, probíhající od roku 1994, byla v roce 2005 rovněž otevřena pro veřejnost a nyní slouží jako miniaturní výstavní síň a malé „muzeum“ historických přístrojů.

Historická Ballnerova hvězdárna v areálu moderní Hvězdárny Valašské Meziříčí.V poslední době se odborná a pozorovatelská činnost Hvězdárny Valašské Meziříčí zaměřuje na vizuální a fotografické (digitální) pozorování Slunce, fotometrii proměnných hvězd a pozorování meziplanetární hmoty (komety, meteorické roje, zákryty hvězd planetkami). Ve zdejším areálu je rovněž umístěna meteorologická stanice, která je majetkem Českého hydrometeorolgického ústavu v Ostravě-Porubě.

V popularizační a vzdělávací činnosti se Hvězdárna Valašské Meziříčí věnuje všem věkovým kategoriím, větší pozornost ale obrací k mládeži od předškolního věku po vysokoškoláky. Má připraveno množství přednášek a vzdělávacích pořadů, které si mohou pedagogové pro své třídy objednat. Vhodné je navštívit v rámci objednané akce hvězdárnu, v jejímž prostředí získá program na zajímavosti. Navíc k jeho realizaci lze využít veškeré vybavení hvězdárny. Je však možné uspořádat programy i přímo u objednavatele. Kromě přednášek z astronomie, kosmonautiky a meteorologie nabízíme programy například z fyziky (formou experimentů z optiky, elektrostatiky a elektromagnetismu), programy zaměřené na robotiku, úspory energií, geologii, globální problémy Země apod. K výukové činnosti slouží také rozlehlý areál v okolí hvězdárny, především lesopark bohatý na různé druhy stromů a keřů.

 

Projekty podporované EU

Od roku 2000 se Hvězdárna Valašské Meziříčí stále více zapojuje do projektů zaměřených na obnovení spolupráce nejen se slovenskými hvězdárnami, ale i se školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Rozvíjí se příhraniční spolupráce se slovenskými hvězdárnami v Kysuckom Novom Meste a v Partizánskem. Realizovány byly společné projekty s podporou Evropské unie. Jednalo se o workshopy, pracovní setkání a praktická pozorování nebo jiné aktivity využívající moderní astronomickou techniku.

Realizace projektů přispěla k navázání, prohloubení a rozvoji přeshraniční spolupráce, doplnění a modernizaci přístrojového vybavení hvězdárny pro vzdělávací činnost, rozšíření výpočetní techniky a vybudování nové moderní učebny. Rozšířily se tak možnosti pozorování například meteorických rojů, komet apod. Dále se jedná o několik přenosných dalekohledů s příslušenstvím na pozorování Slunce a objektů noční oblohy. To vše umožňuje zapojit mládež do praktických pozorování v rámci workshopů a seminářů nebo do pozorovatelských programů pořádaných hvězdárnou. Dalekohledy jsou v mnohem větší míře využívány i při programech realizovaných v areálech škol, kde se pozorování může zúčastnit větší počet žáků či studentů.

Zvyšování návštěvnosti hvězdárny souvisí s rozvojem cestovního ruchu. Této problematice je věnován prostor na internetových stránkách hvězdárny www.astrovm.cz, kde se potenciální návštěvníci seznámí se zajímavými místy, která kromě hvězdárny lze ve Valašském Meziříčí a okolí navštívit. Mimo to pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste vytvořili seznam více než 300 nejzajímavějších lokalit (hvězdárny, sluneční hodiny, muzea, přírodní a technické památky apod.), nacházejících se ve Zlínském a Žilinském kraji. Tyto pamětihodnosti jsou obsahem samostatných internetových stránek www.astrocesty.eu.

Logo projektu Astronomické cestování

V rámci projektu Astronomie seniorům bylo naší snahou předat starším spoluobčanům nové informace o výzkumu vesmíru a seznámit je s přínosem kosmonautiky pro běžný život. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury.

Logo projektu Obloha na dlaniHlavním cílem právě končícího projektu Obloha na dlani bylo seznámit mládež s odbornými astronomickými pozorováními, umožnit jí vlastní pozorování moderními astronomickými přístroji, naučit ji zpracovávat napozorovaná data a také jí poskytnout příležitost k účasti na experimentálních programech či kvalitních akcích v oblasti kosmického výzkumu a kosmických technologií. Jednalo se například o kosmonautické semináře, kde se mladí posluchači mohli seznámit nejen s nejnovějšími poznatky, ale setkat se s významnými českými a slovenskými odborníky a také s kosmonauty z obou zemí – Vladimírem Remkem a Ivanem Bellou.

Dosud realizované projekty: Přes hvězdy ke spolupráci a poznání, Poznávání bez hranic, Pod společnou oblohou, Astronomie pro všechny, Astronomické cestování, Výstavou ke spolupráci a poznání, Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů (KOSOAP), Astronomie seniorům a Obloha na dlani.mapa webu