Didaktické pomůcky ke geoparku - Společná minulost

Menší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.Kromě exteriérové části modulu Společná minulost, tedy geoparku v rámci areálu vedoucího partnera i hlavního přeshraničního partnera, je součástí připravovaných vzdělávacích programů také sada geologických vzorků seznamující žáky a studenty se třemi základními skupinami hornin: vyvřelinami, horninami přeměněnými (metamorfovanými) a horninami usazenými (sedimenty).

Jelikož není v silách projektového týmu vytipovat a nasbírat vzorky v rámci celé republiky, využili jsme nabídky externího dodavatele, který celý soubor hornin jako didaktické pomůcky dodal.

 

Malá sada 8 vzorků

Menší sada je určena pro druhý stupeň základních škol a pro první ročníky škol středních. Obsahuje 8 vzorků zástupců běžných hornin v rámci České republiky. Jedná se o vzorky:

  • hlubinné vyvřeliny (granodiorit, pegmatit)
  • výlevné vyvřeliny (bazalt, ryolit)
  • sedimentární horniny (pískovec, opuka)
  • přeměněné (metamorfované) horniny (fylit, rula)

Tyto vzorky jsou rozměrově větší a budou sloužit nejen k základnímu seznámení s charakterem vybraných druhů hornin, ale také k porovnání textur, barev apod.

Menší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty. Menší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.

Menší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.

Menší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.

 

Větší sada 12 vzorků

Větší sada je určena zejména pro vyšší ročníky středních škol a obsahuje 12 vzorků zástupců běžných hornin v rámci České republiky. Jedná se o vzorky:

  • hlubinné vyvřeliny (granodiorit, pegmatit, žulový porfyr)
  • výlevné vyvřeliny (bazalt, andezit, fonolit)
  • sedimentární horniny (pískovec, opuka, břidlice)
  • přeměněné (metamorfované) horniny (fylit, serpentinit)
  • organogenní sediment (vápenec)

Tyto vzorky jsou rozměrově menší, ale i přesto budou dobře sloužit k základnímu seznámení s charakterem vybraných druhů hornin a dalším srovnávacím úlohám a úkolům (například porovnání textur, barev apod.).

Kromě těchto sad geologických vzorků budou v druhé fázi (po realizaci investiční části) připraveny sady vzorků z horniny vystavených ve venkovní expozici geoparku s názvem Jak vznikaly Karpaty.

Větší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty. Větší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.

Větší sada geovzorků pro modul geoparku Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.Vložit nový příspěvek


mapa webu