Dovybavení k aktivitám projektu

Hvězdárna Valašské Meziříčí jako vedoucí partner projektu disponuje relativně solidní technickou základnou, která ji umožňuje realizaci celé škály vzdělávacích, popularizačních, osvětových i odborných aktivit. Bohužel však nedisponuje vším potřebným pro realizaci aktivit a činností navržených a schválených v rámci projektu Brána do vesmíru. Proto jsme hned v úvodu projektu vybrali a pořídili drobnou astronomickou, fotografickou a výpočetní techniku, bez níž bychom nemohli navržené činnosti realizovat.

Astrotechnika

Pořízení astrotechniky souvisí především s aktivitou Experimentem k poznání a spolupráci a částečně s aktivitou Brána do vesmíru. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na praktickou činnosti, vzdělávání, motivační aktivity apod. K jejich realizaci bylo zapotřební pořídit celkem tři astronomické přístroje.

1. Malý sluneční dalekohled pro pozorování Slunce ve spekterální čáře vápníku. Tento dalekohled bude společně s již dostupnou technikou doplňovat aktivity účastníků vzdělávacích akcí souvisejících se stálou expozicí. Tyto aktivity jsou doplněny především praktickými pozorováními.

Malý sluneční dalekohled pro pozorování Slunce ve spektrální čáře vápníku.

2. Nenáročný a konstrukčně jednoduchý přenosný zrcadlový dalekohled, který by umožňoval také pozorování difúzních (tedy plošných) objektů na naší obloze. Tedy především mlhovin, galaxií, ale i hvězdokup a dalších objektů. Tento přístroj bude sloužit především při činnostech aktivity Experimentem k poznání a spolupráci.

 Přenosný zrcadlový dalekohled Dobsnova typu o průměru primárního zrcadla 305 mm.

3. Dvojice binokulárních dalekohledů umožňující základní, jednoduchá a nenáročná pozorování, která podporují osvojení si orientace na obloze, pokud možno objektivní zachycení pozorovaných objektů vlastní kresbou či jiným záznamem. Tyto výkonné přístroje jsou rovněž přenosné a budou sloužit především při činnostech aktivity Experimentem k poznání a spolupráci.

Dvojice binokulárních dalekohledů na stativech.

Detailní pohled na binokulární dalekohled.

Drobná fotografická technika

Ke stávající fotografické a video technice bylo zapotřebí dokoupit pouze drobné příslušenství, tak abychom mohli cílů projektu a aktivit docílit. Jednalo se především o dva fotografické objektivy na stávající digitální fotoaparáty, náhradní akumulátory pro fotoaparát a videokameru. Drobným doplňkem pak byla ochranná brašna na fotoaparát.

Drobné příslušenství k fotografické a video technice.

 

Propagační technika

Důležitou součástí aktivit projektu je také publicita a nezbytná míra informovanosti, ale i vhodné prezentace vzdělávacích panelů a tabulí. K tomuto účelu byly pořízeny celkem čtyři propagační přenosné panely, které budou využívány nejen pro propagaci, ale i k prezentaci odborných, didaktických i metodických informací v několika aktivitách projektu.

Trojice přesnosných informačních tabulí.

Propagační přenosná univerzální informační tabule.


mapa webu