Hvězdárna Valašské Meziříčí - nový vzdělávací areál

Mikroklimatický parkový areál valašskomeziříčské hvězdárny má za úkol hlavně chránit pozorovací stanoviště od nepříznivých vlivů okolí (zejména prachu a rušivého světla), ale zároveň jej využíváme pro další rozvoj našich vzdělávacích možností a potenciálu.

Projekt Brána do vesmíru měl celou řadu dílčích cílů, ale jedním z těch hlavních bylo doplnit a rozvíjet vzdělávací a výukové pomůcky a didaktické modely, z nichž několik je umístěno právě v tomto areálu. Slouží zejména vzdělávání skupin mládeže ze základních, středních i vysokých škol a při některých příležitostech je areál přístupný za doprovodu odborného pracovníka také široké veřejnosti.

Zveme Vás na malý obrazový výlet do areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, který byl výrazně zmodernizován a dovybaven díky projektu Brána do vesmíru.

Malá fotogalerie

Celkový pohled na část areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí s hlavními dvěma objekty.   Pohled na jižní budovu (odborné pracoviště) v pozadí s hlavní budovou.

Nové analematické sluneční hodiny. V pozadí historická Ballnerova hvězdárna s novou expozicí meteorologických přístrojů.   Pohled na analematické sluneční hodiny shora. Ve střední části elipsy se nacháuzí tzv. datová deska.

Pohled do vstupní haly hlavní budovy hvězdárny s novou stálou expozicí věnovanou astronomii.   Modrá koule ve středu snímku je velmi oblíbený model planetárních atmosfér.

Část stálé expozice věnované Sluneční soustavě, vlevo u prosklení jsou planetární váhy.   Velkou zajímavostí je paleontologická miniexpozice v níž najdete ukázky mnoha vyhynulých živočichů a rostlin.

Detailní pohled na zachovalé schránky miocénních živočichů.   Hlavní část plaeontologické miniexpozice.

Změnu k lepšímu zaznamenala i kopule, kde je díky projektu nový informační a zobrazovací systém.   V Ballnerově hvězdárně najdete zajímavou expozici meteorologických přístrojů.

Model místního poledníku pro výuku a seznámení se základy souřadnicových systémů nejen na Zemi, ale i obloze.   Pětimetrový model Slunce a k němu v měřítku 8 těles Sluneční soustavy.

Celkový pohled na model Sluneční soustavy pro modul Cesta planet.   Vzdělávací modely se těší zaslouženému zájmu veřejnosti.

Návštěvnicky nejatraktivnější je geopark s názvem Jak vznikaly Karpaty.   Geopark skýtá přehled několika desítek druhů hornin pocházejících z Karpat.

 Pohled na přehled vybraných karpatských pískovců a slepenců - zátiší pískovců.   Lektor při exkurzích upozorňuje na celou řadu zajímavých geologických jevů.

 Za geoparkem najdete model řezu planetou Země.

 

Těším se na Vaši návštěvu!Vložit nový příspěvek


mapa webu