Nová technika u slovenského partnera

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste prešla v posledných 10. rokoch významným rozvojom aj v oblasti technického vybavenia, výpočtovej a prezentačnej techniky. Bolo to s podporou finančných zdrojov zriaďovateľa aj malých projektov EÚ, ďalších zdrojov.

Technika ale podlieha relatívne rýchlemu opotrebeniu, nové programy si vyžadujú technicky dokonalejšiu a modernejšiu techniku, s akou hvezdáreň doteraz disponovala. Preto sme na prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít projektu realizovali obstaranie technického vybavenia, ktoré bude využité predovšetkým na praktické činnosti v jednotlivých aktivitách.

 

Multimediálna a PC technika

Dataprojektor bude inštalovaný v prednáškovej sále s názvom Hviezdne nebo.

Dataprojektor bude inštalovaný v prednáškovej sále s názvom Hviezdne nebo. Umožní prezentáciu vzdelávacích programov pre cieľové skupiny.

Notebook umožní prezentáciu vzdelávacích programov pre cieľové skupiny.

Notebook bude inštalovaný v prednáškovej sále s názvom Hviezdne nebo, umožní prezentáciu vzdelávacích programov pre cieľové skupiny. Bude využitý aj pri aktivite astrostáž Spoločné hviezdne nebo, pri aktivite "Význam a prínos inovatívnych metód a možností vzdelávania prostredníctvom vybudovaných expozícií Brány do vesmíru“.

Multimediálne PC bude využité pri príprave materiálov publicity, príprave a realizácii vzdelávacích programov,  ai.

Multimediálne PC bude využité pri príprave materiálov publicity, príprave a realizácii vzdelávacích programov, pri administratíve projektu, aktivitách pri astronomických ďalekohľadoch.

 

Astronomická technika

Jednoduchý zrkadlový astronomický ďalekohľad Newton s paralaktickou montážou   Jednoduchý zrkadlový astronomický ďalekohľad Newton s paralaktickou montážou

Malý konštrukčne jednoduchý zrkadlový astronomický ďalekohľad Newton s paralaktickou montážou. Umožní pozorovanie najmä difúznych objektov našej hviezdnej oblohy. Astronomický ďalekohľad bude využitý najmä pri aktivite astrostáž Spoločné hviezdne nebo, pri aktivite "Význam a prínos inovatívnych metód a možností vzdelávania prostredníctvom vybudovaných expozícií Brány do vesmíru“, geocestách, pri evaluácii a realizácii vzdelávacích programov.

Binokulárny ďalekohľad je prenosný šošovkový ďalekohľad, ktorý umožní jednoduché a nenáročné pozorovania objektov hviezdnej oblohy.    Binokulárny ďalekohľad je prenosný šošovkový ďalekohľad, ktorý umožní jednoduché a nenáročné pozorovania objektov hviezdnej oblohy.

Binokulárny ďalekohľad je prenosný šošovkový ďalekohľad, ktorý umožní jednoduché a nenáročné pozorovania objektov hviezdnej oblohy, bude použitý na pozorovanie terénu a prírodných úkazov počas Geociest, bude využitý pri meraní základných orientačných bodov pri príprave slnečných hodín.

Herschelov hranol pre pozorovanie Slnka    Okuláre s možnosťou uchytenia do binokulárneho ďalekohľadu

Pointačné objimky    Rovnač poľa pre ďalekohľad

Reduktor ohniska + korektor kómy pre ďalekohľad    Reduktor T-S 1.25”

Malé príslušenstvo k ďalekohľadom, ktoré bude využité v kombinácii s novo obstaranými ale aj staršími astronomickými prístrojmi. Jedná sa o Herschelov hranol pre pozorovanie Slnka, rovnač poľa pre ďalekohľad, Reduktor T-S 1.25”, reduktor ohniska + korektor kómy pre ďalekohľad typu Newton, okuláre s možnosťou uchytenia do binokulárneho ďalekohľadu.
 Vložit nový příspěvek


mapa webu