Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vedoucí partner projektu - Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vedoucí partner projektu se zaměřil při návrhu a realizaci tištěných materiálů projektu Brána do vesmíru zejména na prezentaci nových vzdělávacích a didaktických příležitostí v souvislosti s nově realizovanými vzdělávacími expozicemi a didaktickými pomůckami.

 

Brožurka - Co u nás najdete

je určená běžným návštěvníkům areálu valašskomeziříčské hvězdárny, ale také školním exkurzím. Obsahuje schematiké mapové podklady s obrazovými odkazy pro rychlou orientaci v rozsáhlém areálu hvězdárny. S jednotlivými expozicemi a didaktickými pomůckami seznamuje čtenáře jak obrazovými, tak textovými materiály.

Brožurka ke stažení (pdf; 1,9 MB)

 

Brožura - Nabídka nových vzdělávacích programů

je určena zejména pedagogickým pracovníkům nejen ze škol, ale i dalších institucí zabývajících se vzděláváním nebo volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Brožurka seznamuje s jednotlivými didaktickými a vzdělávacími pomůckami a programy, při kterých jsou využívány, včetně informací o obsahu programů a jejich konkrétním zaměření.

Brožurka ke stažení (pdf; 2,8 MB)

 

Plakát publicity vzdělávacích programů projektu Brána do vesmíru

je určen pro propagaci nově vybudovaného vzdělávacího areálu valašskomeziříčské hvězdárny včetně nabízených programů orientovaných zejména na školní skupiny a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Plakát ke stažení (pdf; 1,5 MB)

 

Brožurka publicity programu Společná minulost aneb Jak vznikaly Karpaty

stručně představuje vzhled, zaměření a skupiny exponátů venkovní geologické expozice včetně dvou navazujících vzdělávacích programů. Materiál je určen nejen pedagogickým pracovníkům, ale také studentům středních škol a vyšších ročníků škol základních a veřejnosti.

Brožurka ke stažení (pdf; 2,1 MB)

 

Komplexní materiál publicity projektu Brána do vesmíru - brožura a složka

Tento nejnáročnější komplexní materiál publicity seznamuje s vybudovanými didaktickými a vzdělávacími pomůckami u obou partnerských organizací, včetně základní charakteristiky pomůcek. Obsahuje také základní informace o jevech či zákonitostech, které jsou pomocí těchto pomůcek vysvětlovány a demonstrovány. Materál obsahuje jak texty v češtině, tak slovenštině.

Brožurka ke stažení (pdf; 4,8 MB)

Náhled složky ke stažení (pdf; 3,8 MB)

 

Sborník ze závěrečného semináře projektu Brána do vesmíru - Astronomie a fyzika - společně ke vzdělání

obsahuje soubor všech odborných přednášek přednesených v průběhu závěrečného semináře projektu. Přednášek se zhostili předni čeští a slovenští odborníci z vybraných oborů astronomie a fyziky.

Brožurka ke stažení (pdf; 3,2 MB)

 

Metodický materiál s kvízem pro žáky, studenty středních škol a veřejnost

obsahuje kromě několika zajímavostí z blízkého i vzdáleného období také malý kvíz, který si mohou návštěvníci z řad studentů i veřejnosti vyplnit a ověřit si tak své povědomí a znalosti z astronomie.

Materiál ke stažení (pdf; 2,2 MB)

Materiál ke stažení (pdf; 1,7 MB)

 

Soubor informačních listů ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru

Informační listy formátu A4 složeného na třetinu jsou doplňkovým vzdělávacím a motivačním materiálem ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Obsahují oba jazyky a kromě základních informací a zajímavostí obsahují také list s otázkami a kvízy. Odpovědi na tyto otázky najdete ve stálé expozici věnované nejen astronomii, ale také regionální geografii a paleontologii. Expozici najdete ve vstupní hale hlavní budovy valašskomeziříčské hvězdárny.

Letáček ke stažení (pdf, 2,8 MB)

Letáček ke stažení (pdf, 0,9 MB)

Letáček ke stažení (pdf, 1,2 MB)

Letáček ke stažení (pdf, 0,8 MB)

Letáček ke stažení (pdf, 1,6 MB)

 Vložit nový příspěvek


mapa webu