Tematické soustředění studentů II.

Prezentace a zvukové záznamy z akce Tematické soustředění II - 28. - 30. 3. 2014 ke stažení.

Geologická historie regionu I

doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Prezentace (pdf, 4,5 MB)

Zvukový záznam (mp3, MB)

Geologická historie regionu II

doc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Prezentace (pdf, 13,4 MB)

Zvukový záznam (mp3, MB)

Paleontologické stopy dávného života

prof. Ing. Z. Vašíček, DrSc. - Ústav geoniky AV ČR Ostrava

Prezentace (pdf, 10 MB)

Zvukový záznam (mp3, MB)

Historická klimatologie - teploty a podnebí

prom. mat. Jiří Svoboda

Prezentace (pdf, 12,5 MB)

Zvukový záznam (mp3, MB)

Klimatická historie Českých zemí a klimatický vývoj v postglaciálu

prom. mat. Jiří Svoboda

Prezentace (pdf, 4,3 MB)

Zvukový záznam (mp3, MB)


 Vložit nový příspěvek


mapa webu